8. A

8-a
Třídní učitelka: Mgr. Ludmila Kovaříková
Budova: Masarykova 178
T.: 519 433 939
Třídnické hodiny:  9. a 23.2. | 9. a 23.3. |  6. a 27.4. | 11. a 25.5. | 8. a 15.6. 2017 |
Rozvrh hodin 8. A | platný od 1.9.2016| Mgr. Ludmila Kovaříková
Den | hodina
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
07:55 – 08:40 08:50 – 09:35 09:50 – 10:35 10:45 – 11:30 11:40 – 12:25 12:30 – 13:15 14:05 – 14:50 14:55 – 15:40
Pondělí CH
Masaříková (FCh)

Lastomirská
RJ
R8 | Říh
———–
NJ
N8 | Such (JU)
M
Masaříková
VV
Lastomirská

VV
Lastomirská
L | I8
Inf1
Kuř (PU)
——–
S | SH8
SH1
Odl. (TV2)
L | I8
Inf1
Kuř (PU)
——–
S | SH8
SH1
Odl. (TV2)
Úterý ČJ
Kovaříková
M
Masaříková
Fy
Odložilíková
ČJ
Kovaříková
AJ
A8a Rub
———–
AJ
A8b Kov
D
Říhovská
TV
Dív. | Kar
. | (TV)
———–
TV
chl. | Tři (TV2)
TV
Dív. | Kar. | (TV)
———–
TV
chl. | Tři (TV2)
Středa RJ
R8 | Říh
———–
NJ
N8 | Such (JU)
ČJ
Kovaříková
M
Masaříková
AJ
A8a Rub
———–
AJ
A8b Kov
Ch
Masaříková
AK1
AK | Hub
——–

Čtvrtek PC
Pč8ř | Říh
———–
PC
Pč8o | Odl FCh)
ČJ
Kovaříková
Z
Karpíšková
M
Masaříková

Lastomirská
Hv
Karpíšková
Pátek D
Říhovská

VZ
Masaříková
Tč2
TC8 | Nečasová

——–
Ev2
EV8 | Rubášová
Tč2
TC8 | Nečasová
——–
Ev2
EV8 | Rubášová
Fy
Odložilíková (FCh)
 AJ
A8a Rub
———–
AJ
A8b Kov

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit