Dokumenty

Společné dokumenty Základní škola Mateřská škola
 MPP 2017-18 – Koncepce minimál. prevetivního programu 2017/18
Přehled vyučujících pro šk.rok 2017/18 Školní řád MŠ 2017/18
Kde koho najdete – seznam ŠVP MŠ 2017
Organizace školního roku 2017/18 Školní řád 2017/18 Přehled vyučujících MŠ pro školní rok 2017/18
směrnice pro úplatu zájmového vzděl směrnice pro úplatu zájmového vzdělávání Směrnice pro úplatu MŠ
Identifikační údaje ZŠMŠ Vranovice Organizace školního dne Zápis do MŠ – kritéria a podmínky
Poskytovaní informací Rozvrhy hodin tříd ZŠ 2016 Školní vzdělávací plán MŠ od 2013
Sazebník poskytovaných služeb Školní řád družiny a školního klubu 2016 směrnice pro úplatu MŠ
Pravomoci a povinnosti ředitelky školy Školní řád ZŠMŠ Vranovice 2016/17 Ochrana osobních dat
Vize vzděláváni 1. Školní vzdělávací plán – obsah, id údaje
Organizace škol. dne v MŠ
 Seznam základních předpisů 2. Školní vzdělávací plán – charakteristika školy
Charakteristika školy 3. Školní vzdělávací plán – charakteristika ŠVP
Výroční zpráva 2016/17 4. Školní vzdělávací plán – Učební plán  
Výroční zpráva 2015/16  Školní vzdělávací program – ŠD 2016  
Výroční zpráva_2014/15  Školní vzdělávací program Školního klubu 2016  
Výroční zpráva_2013/14  Směrnice pro úplatu za zájmové vzdělávání  
Výroční zpráva_2012/13  Hodnocení chování a prospěchu  
Výroční zpráva_2011/12  Učební plán  
Výroční zpráva_2010/11  Minimální preventivní program – Koncepce
 

 

Výuka

Povinně volitelné předměty s dvouhodinovou dotací | Charakteristika a povinně volitelné předměty s hodinovou dotací | Nepovinné předmětyDalší cizí jazyk – RJ – 7. ročník | Přírodopis | Výchova k občanství 7. ročník | Další cizí jazyk NJVýchova ke zdraví | Cizí jazyk AJ | Český jazyk | DějepisCharakteristika a tělesná výchova | Fyzika | Výtvarná výchova | Přírodověda | Vlastivěda | Matematika | Pracovní činnosti a člověk a svět práce | Informatika | Hudební výchova | Prvouka | Další cizí jazyk – RJ – 8. ročník | Další cizí jazyk – RJ- 9. ročník | Zeměpis | Výchova k občanství 9. ročník | Přírodopis | Výchova k občanství 6. ročník | Chemie |