+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Dokumenty

Společné dokumenty Základní škola Mateřská škola
Výroční zpráva ZŠ a MŠ Vranovice 2017/18
Organizace školního roku 2018/19 zápis do MŠ – kritéria a podmínky pl. od 29.8.2018
MPP 2017-18 – Koncepce minimál. prevetivního programu 2017/18 směrnice pro úplatu MŠ
Přehled vyučujících pro šk.rok 2017/18 Minimální prevetivní program 2018/19 Školní řád MŠ 2017/18
Kde koho najdete – seznam  Provoz ŠD ZŠ a MŠ Vranovice 2018/19 ŠVP MŠ 2017
Organizace školního roku 2017/18 Školní řád 2017/18 Přehled vyučujících MŠ pro školní rok 2017/18
směrnice pro úplatu zájmového vzděl směrnice pro úplatu zájmového vzdělávání
Identifikační údaje ZŠMŠ Vranovice Organizace školního dne
Poskytovaní informací Rozvrhy hodin tříd ZŠ 2016 Školní vzdělávací plán MŠ od 2013
Sazebník poskytovaných služeb Školní řád družiny a školního klubu 2016
Pravomoci a povinnosti ředitelky školy Školní řád ZŠMŠ Vranovice 2016/17 Ochrana osobních dat
Vize vzděláváni 1. Školní vzdělávací plán – obsah, id údaje
Organizace škol. dne v MŠ
 Seznam základních předpisů 2. Školní vzdělávací plán – charakteristika školy
Charakteristika školy 3. Školní vzdělávací plán – charakteristika ŠVP
Výroční zpráva 2016/17 4. Školní vzdělávací plán – Učební plán  
Výroční zpráva 2015/16  Školní vzdělávací program – ŠD 2016  
Výroční zpráva_2014/15  Školní vzdělávací program Školního klubu 2016  
Výroční zpráva_2013/14  Směrnice pro úplatu za zájmové vzdělávání  
Výroční zpráva_2012/13  Hodnocení chování a prospěchu  
Výroční zpráva_2011/12  Učební plán  
Výroční zpráva_2010/11  Minimální preventivní program – Koncepce
 

 

Výuka

Povinně volitelné předměty s dvouhodinovou dotací | Charakteristika a povinně volitelné předměty s hodinovou dotací | Nepovinné předmětyDalší cizí jazyk – RJ – 7. ročník | Přírodopis | Výchova k občanství 7. ročník | Další cizí jazyk NJVýchova ke zdraví | Cizí jazyk AJ | Český jazyk | DějepisCharakteristika a tělesná výchova | Fyzika | Výtvarná výchova | Přírodověda | Vlastivěda | Matematika | Pracovní činnosti a člověk a svět práce | Informatika | Hudební výchova | Prvouka | Další cizí jazyk – RJ – 8. ročník | Další cizí jazyk – RJ- 9. ročník | Zeměpis | Výchova k občanství 9. ročník | Přírodopis | Výchova k občanství 6. ročník | Chemie |