Dokumenty

Obecné dokumenty Základní škola Mateřská škola
směrnice pro úplatu zájmového vzdělávání  směrnice pro úplatu zájmového vzdělávání směrnice pro úplatu MŠ
Organizace školního roku 2016/17 Organizace školního dne Zápis do MŠ – kritéria a podmínky
Identifikační údaje ZŠMŠ Vranovice Rozvrhy hodin tříd ZŠ 2016 Školní vzdělávací plán MŠ od 2013
Poskytovaní informací Školní řád družiny a školního klubu 2016 Směrnice pro úplatu za MŠ
Sazebník poskytovaných služeb Školní řád ZŠMŠ Vranovice 2016 Ochrana osobních dat
Pravomoci a povinnosti ředitelky školy 1. Školní vzdělávací plán – obsah, id údaje
Školní řád MŠ – od 1. 9. 2016
Vize vzděláváni 2. Školní vzdělávací plán – charakteristika školy Organizace škol. dne v MŠ
Seznam základních předpisů 3. Školní vzdělávací plán – charakteristika ŠVP  Školní vzdělávací program – Přípravná třída 2016
Charakteristika školy 4. Školní vzdělávací plán – Učební plán  
Výroční zpráva 2015/16  Školní vzdělávací program – ŠD 2016  
Výroční zpráva_2014/15  Školní vzdělávací program Školního klubu 2016  
Výroční zpráva_2013/14  Směrnice pro úplatu za zájmové vzdělávání  
Výroční zpráva_2012/13  Hodnocení chování a prospěchu  
Výroční zpráva_2011/12  Učební plán  
Výroční zpráva_2010/11  Minimální preventivní program – Koncepce
 

 

Výuka

Povinně volitelné předměty s dvouhodinovou dotací | Povinně volitelné předměty s hodinovou dotací | Nepovinné předmětyDalší cizí jazyk – RJ – 7. ročník | Přírodopis | Výchova k občanství 7. ročník | Další cizí jazyk NJVýchova ke zdraví | Cizí jazyk AJ | Český jazyk | Dějepis | Tělesná výchova | Fyzika | Výtvarná výchova | Přírodověda | Vlastivěda | Matematika | Pracovní činnosti a člověk a svět práce | Informatika | Hudební výchova | Prvouka | Další cizí jazyk – RJ – 8. ročník | Další cizí jazyk – RJ- 9. ročník | Zeměpis | Výchova k občanství 9. ročník | Přírodopis | Výchova k občanství 6. ročník | Chemie |