Úřední deska

Tato úřední deska je zřízena v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, §26

Vyvěšení Sejmutí Oznámení Zdroj Přílohy
30.11.2017 Rozpočet ZŠaMŠ Vranovice 2017 ZŠMŠ Vranovice Rozpočet roku 2017
30.11.2017 Návrh RV 2020  ZŠaMŠ Vranovice ZŠMŠ Vranovice Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 a 2020
30.11.2017 Návrh rozpočtu ZŠaMŠ Vranovice 2018_1 ZŠMŠ Vranovice Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018
30.11.2017 Vyjádření k podpůrným opatřením ZŠMŠ Vranovice Podpůrná opatření 2.-5.st.
22.9.2017 Výroční zpráva 2016/17 ZŠMŠ Vranovice Výroční zpráva 2016/17
19.5.2017 5.6.2017 Výsledky zápisu do MŠ pro šk rok 2017/18 ZŠMŠ Vranovice Tabulka – zápis do MŠ
26.4.2017 16.5.2017 Zápis do MŠ – kritéria a podmínky ZŠMŠ VRanovice zápis do MŠ – kritéria a podmínky
24.4.2017 9.5.2017 Výsledky zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2017/18 ZŠMŠ Vranovice Výsledky zápisu do 1.třídy
7.4.2017 trvale Přehled pomůcek zakoupených školou pro žáky s podpůrným opatřením  ZŠMŠ Vranovice Přehled zakoupených pomůcek
28.3.2017 20.4.2017 Zápis dětí do 1. třídy  ZŠMŠ Vranovice Zápis do 1. třídy
1.8.2016  trvale Směrnice o úplatě za zájmové vzdělávání  ZŠMŠ Vranovice Směrnice úpl. zájm. vzdělávání
1.8.2016  trvale Směrnice o úplatě za předšk. vzděl.  ZŠMŠ Vranovice Směrnice úpl. předšk. vzd.
1.8.2016  trvale Pravomoci a povinnosti ředitele školy  ZŠMŠ Vranovice Pravomoci a povin. řed.šk.
1.8.2016  trvale Seznam základních předpisů  ZŠMŠ Vranovice Seznam základních předpisů
1.8.2016  trvale Učební plán  ZŠMŠ Vranovice Učební plán
1.8.2016  trvale Poskytování informací  ZŠMŠ Vranovice Poskytování informací
1.8.2016  trvale Identifikační údaje  ZŠMŠ Vranovice Identifikační_údaje

Veškeré písemnosti jsou ukládány ve formátu (*.pdf)