+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Školská rada konaná dne 15.8.2016

Školská rada konaná dne 15.8.2016

Školská rada konaná dne 15.8.2016
Přítomni:
Mgr.Beňušová, Mgr. Nečasová, p.Čeledová, Ing. Helikar ,
p.Hladká , Mgr.Rapcová
Hosté: Mgr.Pokorná
Program:
1. Volba předsedy školské rady
– usnesení: předsedkyní zvolena Mgr.Iva Rapcová
2. Změny zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Vranovice
– komentář změn přednesla Mgr.Pokorná a Ing.Helikar
– usnesení: změny schváleny bez výhrad
3. Návrhy k projednání na další zasedání
– diskuse
– termín dalšího zasedání 31.8.2016
zapsala Iva Rapcová