+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Volby Školské rady

Volby Školské rady

Dne 24. 6. 2016 se konaly volby do Školské rady. Volili se tři zástupci zřizovatele, tři zástupci z řad zaměstnanců školy a tři zástupci rodičů. Učitelé si své zástupce volili ze 17 kandidátů, na kandidátce rodičů figurovalo 6 jmen. Do voleb se zapojilo 23 pedagogických pracovníků a 110 rodičů. Pro další tři roky bude Školská rada pracovat v tomto složení:
–       za zřizovatele: Ing. Jan Helikar, Mgr. Iva Rapcová a Jana Hladká
–       za pedagogický sbor: Mgr. Blanka Beňušová, Mgr. Romana Nečasová a Mgr. Yveta Lásková
–       za rodiče: Erika Suchánková, Petra Čeledová a Blanka Pezlarová
Všem kandidátům děkuji za účast, všem zvoleným gratuluji a těším se na brzkou spolupráci.

Mgr. Hana Pokorná
ředitelka ZŠ a MŠ Vranovice

První zasedání nové Školské rady se bude konat ve středu 31. 8. 2016 v 16:00h.