+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Máme titul „Zdravá škola“

Máme titul „Zdravá škola“

V pátek 6.5.2016 byly ředitelka školy Mgr. Hana Pokorná a koordinátorka environmentální výchovy Mgr. Andrea Lastomirská pozvány na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně ke kulatému stolu, který pořádal Státní zdravotní ústav pro školy, jež se ucházely o členství v národní síti Škol, podporujících zdraví.

Škola musela vypracovat strategický plán, který jednak zhodnotil všechny aktivity, které pro podporu zdraví již dělá, a zároveň stanovil, co všechno chce ještě dokázat. V prosinci 2015 k nám přijela pí. Reissmannová ze SZÚ v Brně na přátelskou návštěvu a seznámila se z podmínkami školy. Následně nás doporučila k zařazení so sítě škol podporujících zdraví. S radostí můžu konstatovat, že se nám podařilo titul získat a stáváme se tak 16. základní školou v Jihomoravském kraji, které se ho podařilo dosáhnout. Veškeré aktivity, které pro děti i veřejnost pořádáme, tak získávají jednotný rámec a směr, navíc se můžeme těšit na nemalý finanční příspěvek, který pro jejich podporu budeme ze Státního zdravotního ústavu dostávat.

V závěru bych ráda poděkovala Mgr. Lastomirské, která celý tento projekt se svým týmem vypracovala a obhájila, a na získaném titulu má tak největší podíl. Děkujeme i všem rodičům, kteří nám na akcích pomáhali a k titulu nám tak také trochu pomohli.

Program sdružuje školy, pro které zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale vnímají jej jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních, tzv. holistické pojetí zdraví, které odpovídá i pojetí WHO. Tyto faktory se školy snaží rozvinout pomocí respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou komunikace, spolupráce, důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví a rozvíjením životních kompetencí všech členů školního společenství. Národní síť programu Škola podporující zdraví v ČR je zároveň jedním ze 43 členů evropské sítě Schools for Health in Europe (SHE), která má v Evropě tradici od roku 1992.

Mgr. Hana Pokorná
ředitelka školyLogo_projekt_SPZ

Uložit

Uložit

Uložit