+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Školská rada 31.8.2016

Školská rada 31.8.2016

Školská rada konaná dne 31.8.2016
Přítomni: Mgr.Beňušová, Mgr. Nečasová, Mgr.Lásková, P.Čeledová, E.Suchánková,
B.Pezlarová, Ing. Helikar, Mgr.Rapcová
Omluveni: p.Hladká
Hosté: Mgr.Pokorná
Program:
1. Výroční zpráva školy
– předneseny hlavní body (Mgr. Pokorná)
– diskuse, bude dodán kompletní dokument po posledních úpravách
2. Změny Školního řádu
– komentář změn přednesla Mgr.Pokorná, změny přijaty bez výhrad
– dokument schválen
3. Školní vzdělávací program
– komentář přednesla Mgr.Pokorná
– dokument schválen
4. Kapacita MŠ pro následující školní rok
– informace podal Ing.Helikar
5. Stravování žáků ve školní jídelně
– diskuse
– doporučení : ŠR doporučuje žákům z vyšších ročníků využívání rezervačního systému a tím zajištění výběru jídla
6 Změna jednacího řádu ŠR
– schválena změna: Za uložení všech zápisů ze zasedání školské rady do dokumentace školy zodpovídá Mgr.Beňušová
Zapsala Iva Rapcová, 31.8.2016

02_Zápis z jednání Školské rady ze dne 31.8.2016