+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Šablony do škol podruhé

Šablony do škol podruhé

V krátké historii je to podruhé, co školy mohou využít zjednodušeného vykazování a z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 si mohou pomocí šablon zažádat o peníze – tentokrát s důrazem na podporu personálního obsazení škol, vzdělávání pedagogů, spolupráci s rodinou a podporu matematické a čtenářské gramotnosti. Poprvé se šablony dotkly i vzdělávání v mateřské škole. Projekt je na dva roky, školy mohou získat peníze podle počtu svých žáků.

Základní škola a Mateřská škola Vranovice na nic nečekala a do projektu se pustila jako jedna z prvních v republice hned v září 2016. Celkem si zažádala o více než milion Kč.
V základní škole budeme:

  • Zaměstnávat jednoho asistenta
  • Vzdělávat pedagogy v oblasti společného vzdělávání (inkluze)
  • Zakládat klub zábavné logiky a deskových her, a to na 1. i 2.st. ZŠ
  • Doučovat slabší žáky
  • Pořádat pro rodiče besedy, společná a tematická setkávání

V mateřské škole budeme:

  • Zaměstnávat jednoho asistenta
  • Vzdělávat pedagogy v oblasti společného vzdělávání (inkluze)
  • Vzdělávat pedagogy v oblasti práce s dvouletými dětmi
  • Sdílet zkušenosti z jiných mateřských škol formou vzájemných setkávání
  • Pořádat pro rodiče besedy, společná a tematická setkávání

Mgr. Hana Pokorná

Projekt šablony ke stažení