+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Den jazyků 3. – 9. třídy

Den jazyků 3. – 9. třídy

I v letošním školním roce proběhl na ZŠ Vranovice Den jazyků, a to v pátek 30. září. Tentokrát jej realizovali žáci 7. – 9. ročníků, kteří pod vedením učitelek angličtiny připravili pro své mladší spolužáky (3. – 6. třída) zábavné aktivity v anglickém jazyce. Každá skupina pěti žáků měla na starost jednu vyučovací hodinu a jednu skupinku mladších dětí. Žáci volili nejrůznější aktivity, od vstupního seznamování, křížovek, doplňovaček, AZ kvízu a her s kartičkami až po hry náročné na koordinaci celé třídy (hry v kruhu se slovní zásobou, „lidské“ pexeso) a hry připravené a realizované pomocí interaktivní tabule.
Pro většinu žáků to bylo jejich první vystoupení v roli „učitele“. Někteří prokázali talent k vedení třídy a své role se zhostili s elánem, jiní byli novou rolí poněkud překvapeni a s úžasem zjišťovali, jak je někdy obtížné zaujmout třídu a zajistit si pro svoje účinkování dostatečnou pozornost žáků. Přes drobná úskalí, kterým museli čelit, se podle ohlasů samotných žáků akce vydařila a mnozí se již těší na další ročník Dne jazyků, až si opět vyzkouší, jaké to je „být učitelem“.

Všem žákům, kteří připravovali aktivity pro Den jazyků, patří velký dík!

001_den_jazyku_zsms_vranovice 002_den_jazyku_zsms_vranovice 003_den_jazyku_zsms_vranovice 004_den_jazyku_zsms_vranovice 005_den_jazyku_zsms_vranovice
Více foto na rajce.net

Alena Rubášová

Uložit