+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Doplnění zápisu z 31.8.2016

Doplnění zápisu z 31.8.2016

Doplnění zápisu ze zasedání ŠR ze dne 31.8.2016
Na posledním zasedání byla prodiskutována výroční zpráva školy, která však ještě měla být aktualizována. Všichni členové se domluvili, že vyjádření školské rady k dokumentu bude již elektronickou komunikací.
Výroční zpráva školy byla ke schválení dodána 20.9.2016.
Všichni členové školské rady schválili výroční zprávu školy ke dni 9.10.2016.
Zapsala Iva Rapcová

Doplnění zápisu ze zasedání ŠR ze dne 31.8.2016