+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Formulář k uvolnění žáka

Formulář k uvolnění žáka

Dovolujeme si Vás upozornit na nový dokument „PLNÁ MOC na uvolňování žáka v průběhu vyučování“, který najdete v sekci FORMULÁŘE. Budete ho potřebovat, pokud budete uvolňovat dítě v průběhu vyučování a nebudete si dítě osobně vyzvedávat ve škole.

Vzor dokumentu:

Plná moc

  • uvolňování žáka v průběhu vyučování

Rodiče žáka/žákyně – jméno: ……………………………………………………………………………

Datum narození: ……………………………………Třída: ………………………………………….

Přebírají zodpovědnost za svého syna/dceru dne: ………………………………………………….

od ……………………… hodin. Žák/žákyně bude ve stejném čase uvolněn/a z vyučování a odchází

samostatně ze školy.

V ………………………………………, dne …………………………………..

………………………………………………………………………

podpis rodičů