+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Den bez palmového oleje. Jaký byl

Den bez palmového oleje. Jaký byl

Svou budoucnost si vytváříme tím, co děláme dnes, ne zítra!

A já bych o takovém jednom dni ráda napsala pár řádků. Psal se den 1. února 2017. Mohl se prožít jako kterýkoli jiný den našeho každodenního zaběhaného života, ale… Ale pro mnoha z nás byl tak trochu jiný. V čem? Jako každý den jsme jedli své svačiny, vkládali různé dobroty do nákupního košíku, večer jsme rozdělali brambůrky ke sledování filmu a… A četli jsme složení. Hledali jsme palmový olej. Proč?

Prvního února byl totiž vyhlášen Den bez palmového oleje, který původně vyhlásila Česká republika, a který se právě v tento den stal dnem mezinárodním. Do výzvy Koalice proti palmovému oleji se zapojily i další státy. Připojila se hnutí na Slovensku, v Polsku, Nizozemí, Portugalsku, Austrálii a Indonésii. „Češi začínají být ochranářskou velmocí a mají být opravdu na co hrdí,“ uvedla Martina Skohoutilová, koordinátorka nově založené nadnárodní koalice. Česká republika je dnes spolu s Francií, Austrálií, Holandskem nebo Velkou Británií v čele celosvětové snahy o omezení negativních dopadů palmového oleje na naši planetu. Dle výzkumu Českého rozhlasu se palmovému oleji dnes vyhýbá již každý třetí Čech, tudíž v tomto směru patříme opravdu mezi „antipalmářskou“ velmoc.

Do tohoto velice úspěšného projektu se zapojila i naše škola. Například žáci 3. A a 4. A třídy pracovali ve skupinkách, kde měli vytvořit myšlenkovou mapu na téma palmový olej. Většina skupin napsala jen názvy výrobků, které obsahují palmový olej (inspiraci mohly čerpat z nástěnky obalů vytvořené žáky druhého stupně). Některé skupinky naznačily i možné problémy pěstování palmy olejné – prales, živočichové, kácení, ale jen stručně. Potom si žáci vyslechli přednášku doplněnou obrázky z internetu. Vše pěkně postupně – mapa světa, prales a jeho význam, krajina, ukázky živočichů, rostlin, kácení, pálení, změna krajiny, výsadba palmy olejné, výrobky s palmovým olejem. Následovala diskuze a krátké video zaměřené na tuto tematiku. Pak se znovu vrátili ke svým myšlenkovým mapám a byli plni nových myšlenek a asociací, které pak rychle doplnili. Myšlenkové mapy se vystavily na chodbě na nástěnku, která bude doplňována o výrobky, jenž mají loga „Bez palmového oleje“, například většina výrobků firmy Emco. Tento den si žáci pečlivě kontrolovali i své svačinky. Následující den si pak ve škole povídali, jak akce probíhala u nich doma, kdo byl v obchodě a jak nakupoval. Žáci 2. A třídy se mohli podívat na dokument o palmovém oleji, ukázali si na mapě Indonesii a povídali si a povídali a povídali, prostě byli k nezastavení. S obrovským zanícením vyprávěli o zvířatech, o přírodě. O palmovém oleji věděli hlavně ti, kteří mají starší sourozence, ale našlo se i pár jedinců, jejichž maminky už to také sledují. Nakonec si ukázali pár výrobků s palmovým olejem i bez palmového oleje. V každé třídě probíhal tento den trochu jinak, ale výsledkem bylo společné snažení nás všech. Teda alespoň většiny z nás. A že to nebyla jenom jednodenní záležitost, o tom svědčí i zapálenost dětí i v následujících dnech. Například při recitační soutěži si velice pečlivě kontrolovali čokoládu, kterou dostali, jestli v ní není palmový olej.

Pozitivní ohlasy měla i akce v místních potravinách CBA, za což tímto děkuji panu vedoucímu obchodu Patrikovi Mašovi za jeho vstřícnost. Poděkování patří také žákyním 9. a 8. ročníku, že mi pomohly dané výrobky označit, což obnášelo přečíst složení všech vyložených výrobků. Označení nám zabralo asi hodinku času a tak po dobu jednoho týdne byly zde v obchodě označeny výrobky neobsahující palmový olej logem orangutana nebo tygra sumaterského, aby si zákazníci mohli snadněji vybrat. Pro zájemce byl nachystaný leták s bližšími informacemi s odkazy na zajímavé webové stránky věnující se dané problematice. Podle slov pana vedoucího měla akce u zákazníků pozitivní ohlas, ptali se, jestli by ty výrobky nemohly být označeny trvale, a tak jsme se hned domluvili na další spolupráci. Velké poděkování patří i žákovi 6. A třídy, Danielovi Koškovi, který za mnou přišel, jestli nemám ještě pár lístečků na označení výrobků, že by zkusil označit i potraviny v sousední vesnici Přibice. Povedlo se mu svůj záměr prosadit a i se svým bratrem označili výrobky bez palmového oleje. Tak se tamní potraviny staly druhou prodejnou zapojenou do akce naší školy.

Celé akce dne prvního února se účastnilo 65 % žáků naší školy (73 % žáků 1. stupně a 56% žáků 2. stupně). Nejvíce žáků se zapojilo ze třídy paní učitelky Nečasové (4. A třída), a to rovných 90 %. A prý mládež dnes nic nezajímá, nic se jim nechce a podobně. Naopak, většina našich žáků je dobrým příkladem opaku. Je příjemné vidět jejich nadšení, jak rychle chápou souvislosti a jak se nevymlouvají, proč to nejde.


V následné reflexi, dle slov žáků, se doma potkali spíše s pozitivními ohlasy a podporou. Opravdu velice ojediněle zazněly i názory rodičů, že jeden den to stejně nespasí, nic se tím nevyřeší a že už je stejně pozdě. Možná, že kdyby věděli o dané problematice trochu víc, už by reagovali jinak, a právě i proto jsme se zapojili do této výzvy. Pro lepší informovanost veřejnosti má škola své vlastní webové stránky věnující se environmentální výchově, kromě jiného i problematice palmového oleje. Dostat problematiku o palmovém oleji do povědomí žáků, rodičů a veřejnosti je jen začátkem k řešení dalších neméně ožehavých globálních či regionálních problému. Je to dobrý začátek, jak začít více přemýšlet o každodenních věcech, jak se dostávají až k nám na talíř, odkud pochází a co vše stojí za jejich výrobou, než si já vychutnám svoji oblíbenou čokoládu a podobně. A pak se možná zamyslíme i nad tím, odkud se bere bionafta, díky jaké dani je náš oblíbený šampón nebo sušenka tak levná a kdo všechno za ni zaplatí, třeba i životem. Že za levnou oplatkou stojí vykácení pralesů, ztráta biodiverzity, úmrtí živočišných druhů (nemají co jíst, nemají domov, nemají kam jít), hromadění skleníkových plynů z lesních požárů, úbytek zelené hmoty vázající CO
2 díky fotosyntéze a následné zhoršení globálního oteplení, ztráta domovů místních obyvatel,… Pak už nám třeba ta oplatka nepřipadne ani tak levná, platíme za ni nejenom penězi. A stačilo by například jenom vrátit se k původní receptuře, která obsahovala naše místní tuky, třeba slunečnicový olej. A že to jde, toho jsou dobrým příkladem Bohemia chipsy, zmrzlina Prima, výrobce pražených oříšků Alika a další. Seznam firem bez palmového oleje (potraviny, kosmetika, drogerie, restaurace a kavárny) najdete třeba na: http://environmentalni-vychova.webnode.cz/projekty/projekty-trid/palmovy-olej/firmy-bez-po/

Tahle akce nebyla první akcí naší školy věnující se palmovému oleji. Koncem minulého roku jsme organizovali workshop pro veřejnost s ochutnávkou čokolád s palmovým olejem i bez něj. O palmě olejné jsme se bavili i během loňského Dne Země.

Jeden den bojkotu nemá smysl? Jedinec nic nezmůže? Stejně už je pozdě!

Každý den v životě člověka by měl mít smysl. Každý den se můžeme rozhodnout, máme před sebou možnost volby a je jenom na nás, kterou cestu si vybereme. Prvního února je sice jenom jednou za rok, ale to neznamená, že nemůžeme pokračovat v načaté cestě i dalších pár dní, měsíců, roků… Berte to jako den, kdy můžete zaujmout stanovisko. Den, kdy se z nás stanou zodpovědnější spotřebitelé. Nikdo po vás nechce, abyste již nikdy nekoupili nic s palmovým olejem. Nechceme vychovávat žádné extremisty. Stačí, když si třeba na začátek z pěti nákupů alespoň třikrát vyberete výrobek bez palmového oleje. Nemusíte mít výčitky svědomí, že jste od někoho dostali třeba čokoládu s palmovým olejem a vy na ni máte chuť.

Jedna malá změna každý den může v konečném důsledku přinést obrovskou životní změnu“

Asi opravdu není jiné cesty, než celosvětově začít uvažovat jinak a klást co největší důraz na zachování ekosystémových služeb naší planety. Moc dobře víme, že největší moc v tomto směru nemají až tolik politici, vlády ani nadnárodní korporace, ale hlavně každodenní volby spotřebitelů – zákazníků a klientů. I ta malá rozhodnutí každého z nás, spotřebitelů, mají obrovský význam a toho dobrým příkladem je právě snaha České republiky, která se stává vzorem pro celou Evropu.

A nakonec něco málo o palmě olejné:

– Palmový olej je jedlý rostlinný olej, který se získává lisováním z oplodí tropické palmy olejné (Elaeis guineensis), která původně pochází ze zemí západní Afriky, avšak v současnosti se již pěstuje v celém tropickém pásmu.

– Na plantážích, kde je mýcena původní vegetace (navíc často technikou vypalování), je pěstována jako monokultura, která působí značné ekologické škody.

– Tropické deštné pralesy představují jen 6 % zemského povrchu, avšak žije zde až polovina všech druhů živočichů a rostlin. Jeden hektar tropického deštného pralesa je tak biologicky daleko rozmanitější než jeden hektar lesa mírného pásu.

– Palma olejná, ze které se palmový olej a tuk získávají, je hlavním původcem odlesňování a patří mezi největší ekologická rizika současnosti. Například Indonésie se díky masivní produkci palmového oleje (35 milionů tun, 53.4 % světové produkce) a spojenými negativními efekty stala 3. největším producentem CO2 na světě (USDA, srpen 2016).

– Úbytek pralesního biotopu s sebou nese vážné environmentální hrozby – masivní vymírání živočišných i rostlinných druhů, znečištění prostředí, narušení místního klimatu a s ním spojené riziko ničivých povodní a eroze půdy nebo každoroční mohutné požáry vznikající zejména při vypalování lesů a rašelinišť. 

– Nebezpečné jsou rovněž sociální dopady. Prales je domovem mnoha menších etnik a kmenů. Zabírání stále větší plochy vede k mnohdy násilnému vytlačování původních obyvatel z jejich domovů, vykořisťování, ničení kultury a někdy i k zániku celého kmene. 

– Nepřetržitým vypalováním  pralesa s cílem získat více půdy pro pěstování ziskových palem se navíc Indonésie stala třetím největším světovým producentem emisí. Během lesních požárů, které v Indonésii vypukly na podzim roku 2015 a které byly mnohými zdroji nazvány nejhorší ekologickou katastrofou 21. století, množství emisí dokonce překonalo i Spojené státy  a zhruba pětkrát lidnatější Čínu, které jsou největšími světovými znečišťovateli klimatu.

Intenzivní pěstování palmy olejné, z jejíchž plodů se palmový olej vyrábí, je v současné době jednou z hlavních příčin kácení deštných pralesů v tropických oblastech Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Rozšiřování plantáží palem olejných se nyní podle ochránců přírody přesouvá čím dál více z Asie do Afriky. Stejně jako orangutani tak začínají být poptávkou po palmovém oleji ohrožené i gorily, šimpanzi či třeba pralesní žirafy okapi.

– Palmový olej je dnes součástí téměř poloviny všech potravinářský výrobku od margarínů a pokrmových tuků, přes instantní pokrmy až po výživu pro kojence. Spotřebitelé se mu však nevyhnou ani v drogistických či kosmetických produktech, farmaceutikách nebo krmivech pro zvířata. Z palmového oleje se vyrábí i biopaliva nebo průmyslová maziva. 

 – Je nutné připomenout, že jedněmi z největších spotřebitelů palmového oleje a jeho derivátů jsou již léta právě evropské státy. Zodpovědnost tudíž padá na téměř každého z nás, neboť jsme to právě my, spotřebitelé, kdo pohání globální poptávku po palmovém oleji a ovlivňuje tím dění na druhé straně naší planety. 

– Celý svět si konečně čím dál více začíná uvědomovat dopady dosavadního nezodpovědného přístupu k přírodě a životnímu prostředí.

Dobrá zpráva

Bez palmového oleje opravdu můžeme žít. Jak jinak jsme to zvládali před dvaceti lety? Proč měly sušenky jinou chuť? Můžeme napsat firmám, ať se vrátí k původním recepturám. Pomoc naleznete zde: http://stoppalmovemuoleji.cz/docs/komunikace_s_firmami.pdf

5 klíčových otázek zodpovědného spotřebitele potravin:

1. Kolik jídla spotřebuji?

2. Kolik jídla vyplýtvám?

3. Co mám na talíři?

4. Jak bylo mé jídlo vyprodukováno?

5. Odkud mé potraviny pochází?

(Materiály GLOPOLIS)

Buďte tou změnou, kterou chcete vidět ve světě.“

M. Gándhí

Odkazy:

Označení výrobků v místních potravinách CBA: http://andilast.rajce.idnes.cz/1._unor_-_Den_bez_palmoveho_oleje%2C_CBA_Vranovice/

Loga „bez palmového oleje“, fotosoutěž školy: http://andilast.rajce.idnes.cz/LOGA_-_bez_palmoveho_oleje/

Práce žáků 3. A a 4. A třídy: http://andilast.rajce.idnes.cz/1._unor_2017_-_skola/

Webové stránky školy EVVO (vše o PO a ještě víc): http://environmentalni-vychova.webnode.cz/projekty/projekty-trid/palmovy-olej/

Zdroje:

http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/den-bez-palmoveho-oleje-se-stal-mezinarodnim-diky-ceskym-organizacim

https://cs.wikipedia.org/wiki/Palmov%C3%BD_olej

http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/certifikaci-bez-palmoveho-oleje-obdrzela-liberecka-zoo.html

http://stoppalmovemuoleji.cz/koalice.php

http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/koalice-proti-palmovemu-oleji-dvanact-nejcastejsich-otazek-o-palmovem-tuku-a-odpovedi-na-ne

Tímto děkuji všem zapojeným žákům, učitelům, rodičům za jejich podporu, panu vedoucímu potravin CBA za spolupráci a všem zodpovědným spotřebitelům.

Mgr. Andrea Lastomirská, koordinátor EVVO