+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Z jednání Scolarestu a rodičů

Z jednání Scolarestu a rodičů

Schůzka zástupců rodičů a firmy Scolarest, která zajišťuje stravování školy
Dne 26.1.2017 se uskutečnila schůzka rodičů se zástupci firmy Scolarest, která zajišťuje stravování žáků ZŠ a MŠ. Schůzky se zúčastnilo celkem 9 zástupců rodičů a také pan starosta ing. Jan Helikar.

Ze základní a mateřské školy se ve školní jídelně v současnosti stravuje 220 strávníků.

Důvodem svolání schůzky byla nespokojenost rodičů se školním stravováním. Jednalo se převážně o čerstvost a kvalitu potravin, používání polotovarů při přípravě jídel,  uchovávání hotových jídel, systém výdeje jídel, chuť některých jídel nebo o velikost jednotlivých porcí. Rodičům se zdá, že kvalita a chuť podávaných jídel postupně klesá.

Škola vyzvala rodiče, aby své připomínky prezentovali na schůzce osobně nebo je zaslali e-mailem pověřené osobě. Projednávaly se také připomínky zapsané v knize přání a stížností.
Zástupci firmy Scolarest přítomným rodičům objasnili, že skladbu jídel sestavuje centrála firmy, suroviny pro vaření jsou objednávány z centrálního skladu a nelze je nakupovat v běžných obchodech. Pro vaření a uchovávání jídel jsou přesně stanoveny technologie odpovídající hygienickým normám. Bezobjednávkový systém a vaření tří jídel je „know how“ firmy a není možno jej změnit. . Strava je vytvářena podle nutričních hodnot potravin a dodržování těchto norem kontroluje Ministerstvo zdravotnictví a Krajská hygienická stanice. Bylo také ujasněno financování školního stravování a cenotvorba.

Obě strany se shodly na tom, že jejich cílem je chutné, kvalitní jídlo a spokojení strávníci. K dosažení těchto cílů bude třeba rozvinout komunikaci a případné připomínky řešit okamžitě. Je také nezbytné jasně a konkrétně definovat, s čím byl strávník nespokojen, nekonstruktivní kritika typu „jídlo bylo nedobré“ žádné zlepšení nepřinese. Vedení a zaměstnanci školní jídelny v případě spokojenosti určitě ocení i kladnou zpětnou vazbu. S připomínkami je možné se obrátit přímo na vedoucí školní jídelny paní Zdeňku Šiškovou (zr.7470@scolarest.cz), nebo je zapisovat do knihy přání a stížností.

Na základě zprávy rodičů sepsala Mgr.H.Pokorná