+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Den Země na 1. stupni ZŠ

Den Země na 1. stupni ZŠ

V pátek 21. 4. 2017 se na naší škole uskutečnil již pátý ročník Dne Země, čímž se naše děti připojily k mezinárodním oslavám životního prostředí. Připraveny byly různé aktivity, jejichž cílem letos bylo vést žáky prvního stupně k povědomí o planetě Zemi, naučit je vnímat důsledky lidského chování na životní prostředí a účelně i prakticky vštípit znalost a dovednost záchrany lidského života při bezvědomí. Kurz první pomoci opět proběhl za spolupráce se studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Nechyběly ani praktické úkoly, kdy se děti po zopakování zásad správného třídění odpadků nadšeně zapojily do sběru odpadků v obci a jejich následného rozdělení do správných kontejnerů. Doplněním projektového dne byla videa, např. o výrobě papíru.

Mgr. Yveta Lásková

001_Den_Zeme_2017 002_Den_Zeme_2017 003_Den_Zeme_2017 004_Den_Zeme_2017 005_Den_Zeme_2017 006_Den_Zeme_2017 007_Den_Zeme_2017 008_Den_Zeme_2017