+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Den Země na 2. stupni ZŠ

Den Země na 2. stupni ZŠ

Projektový den „Příroda kolem nás všemi smysly“
Koncem dubna si naše škola již tradičně připomíná Den Země. Každý rok je zaměřen na jiné téma. Letošní projektový den na druhém stupni základní školy se zaměřil na poznávání krás a tajů naší přírody jako takové i našeho bezprostředního okolí. Kromě poznávání přírody všemi smysly se žáci dozvěděli spoustu zajímavostí z biologie, ověřili si své praktické znalosti a dovednosti z poznávání různých přírodnin (peří, minerály, hálky), vyzkoušeli si stát na druhé straně katedry a sami se aktivně zapojili do vedení jednotlivých stanovišť.

Na škole máme spoustu šikovných a zvídavých dětí, které se mají čím pochlubit. Tak například naše expertka na ptactvo Veronika Charvátová z 9. A třídy si pro své spolužáky o něm nachystala stanoviště, kde si kromě jiného připravila ukázky pírek různých druhů ptáků i soví vývržky. Jakub Beneš ze 7. A třídy si přichystal stanoviště o minerálech. Žáci si mohli prohlídnout kolem sta ukázek různých barevných minerálu i Jakubovu brusku na minerály. Jakub Růžička, Alexandra Lastomirská a Lucie Soukopová si zase připravili stanoviště o hálkách i s praktickými ukázkami hálek nalezenými v okolí Vranovic. S tématem hálek se Jakub Růžička umístil na 2. místě biologické olympiády okresního kola a Alexandra Lastomirská na 6. místě.

U paní učitelky Karpíškové si vyzkoušeli poznávání bylinek všemi smysly – zrak, hmat, čich i chuť. Voňavé stanoviště s bylinkami mělo samozřejmě největší úspěch. Zeměpisné stanoviště paní učitelky Beňušové a jejích šikovných pomocníků Sebastiana Václavíka a Lenky Baštánové ze 7. A třídy je zase provedlo po celé naší planetě. Kromě učitelů a žáků školy se do příprav jednotlivých stanovišť zapojila i naše asistentka pedagoga ze šesté třídy, slečna Šaňáková, a mohli jsme tak využít její znalosti z oblasti ochrany přírody. Na stanovišti „Člověče nezlob se“ si žáci zasoutěžili v tipování odpovědí na zajímavé otázky z oblasti biologie a dověděli se tak například, že srdce plejtváka obrovského je veliké jako menší auto, že jeho mládě roste rychlostí 4 kg za hodinu, vypije 250 litrů mléka denně, a že do jeho tepen se vejde dospělý člověk a podobně.

Žáci každé třídy byli rozděleni do čtyř smíšených skupin. A která třída nebo skupina žáků si vedla na jednotlivých stanovištích nejlépe? V poznávání bylinek se dařilo žákům 2. skupiny z 8. A třídy (Pospíšil, Celnar, Ledabyl, Zlámal, Drobílková, Langová), v soutěži „Člověče nezlob se“ se nejvíc dařilo 2. skupině z 6. A třídy (Komprdová, Zugarová, Koška, Kadlíček J.), v poznávání naší planety celé 7. A třídě, a v tipování ptačích peříček 2. skupině 7. A třídy (Hrstková, Halász, Jílková) společně s 2. skupinou 6. B třídy (Bučková, Tesařová, Kadláček, Skoupý).

V následní reflexi žáci ocenili dobrou spolupráci ve skupinách, vyhodnotili nejoblíbenější stanoviště i to nejnáročnější. Samozřejmě, tady se názory dost rozcházeli. Cílem jednotlivých stanovišť nebylo zkoušet vědomosti, jak to někteří žáci pojali, ale objevovat krásy a zajímavosti kolem nás. Projektový den měl úspěch a spousta žáků již teď přichází s dalšími nápady na příští školní rok. Tak třeba stanoviště o rybách, včelách, zkamenělinách, vzniku Země, plazích, čajích a mnoho dalších. Příští rok, při tak velkém zájmu o jednotlivá stanovitě, nám jeden den nebude ani stačit.

Nejlepší skupiny:
8. A – 2. skupina – 96 bodů: Celnar, Drobílková, Pospíšil, Langová, Ledabyl, Zlámal
7. A –2. skupina – 95 bodů: Hrstková, Halász, Jílková
6. A –2. skupina – 93 bodů: Komprdová, Zugarová, Koška, Kadlíček Jakub

Body celkem za třídu:
7. A – 355
8. A – 349,5
6. A – 335
9. A – 320
6. B – 309

Podivejte se na vyhodnocovací tabulku Dne Země na 2. stupni

Reakce žáků:

  • „…protože se mi hrozně líbily ty kamínky“ „více by se mi líbilo, kdybych si mohla osahat ty kameny v 7. A a vyzkoušet si „opílit“ kámen“
  • „dobře se mi spolupracovalo ve skupině“ „dobře se spolupracovalo“ „spolupráce se spolužáky mě bavila a líbilo se mi to, určitě bych si to chtěla zopakovat“ „ve skupině se mi pracovalo libově“
  • „líbilo se mi v 9. A, protože jsem poznala, co jsou to hálky“ „zjistila jsem, že z hálek se vyráběl inkoust“ „hálky, protože byla sranda a naučila jsem se něco nového“
  • „líbilo se mi, protože tam byly dobrý a zajímavý otázky“ „člověče nezlob se, hodně mě to bavilo“ „nejvíc se mi líbilo člověče, protože jsme se hýbali a byla zábava“ „u toho člověče byly moc těžké otázky“ líbilo se člověče, protože tam byl pohyb a dobré otázky“
  • „bavilo mě určovat místa v Evropě“
  • „nejvíce se mi líbilo stanoviště, u kterého se poznávali pírka, protože mě to bavilo“
  • „líbila se mi poznávačka bylinek, bylo dobré si vyzkoušet všechny smysly“ „bylinky, úplně nejlepší stanoviště, hodně nových věcí, super „rozvinutý“ stanoviště“ „zjistila jsem, jak chutná dobromysl“ „nejvíce se mi líbilo ochutnávání bylin, protože jsem je nikdy neochutnával“
  • „líbilo se mi, že když někdo měl stanoviště, tak o něm hodně věděl a byli na nás milí“ „více degustačních a poznávacích stanovišť“ „příští rok bych ráda pomohla jako organizátorka“
  • „chtěl bych se příští rok na tom podílet“ „vše bylo super“ „byly krátké přestávky“ „byl jsem spokojený“

009_Den_Zeme_2017 010_Den_Zeme_2017 011_Den_Zeme_2017 012_Den_Zeme_2017 013_Den_Zeme_2017 014_Den_Zeme_2017

Všechny fotografie najdete na: http://andilast.rajce.idnes.cz/Den_Zeme_-_21.04.2017/

Uložit