+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Výlety 2017 – přehledy a hodnocení

Výlety 2017 – přehledy a hodnocení

Přinášíme přehledy výletů a zájezdů školy v roce 2017. Kompletní přehled najdete zde: Přehled výletů a zájezdů

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH VÝLETŮ

1. A třídní učitelka Yveta Lásková
Kam:     Vranovice – Žabčice – Vranovice
Kdy:      13. června 2017

Náš první výlet byl zaměřen na poznávání nejbližšího okolí.
Ve škole jsme se sešli v 7.35 a poté společně vyrazili na nádraží, odkud nás vlak odvezl do Žabčic. Zde naše kroky nejdříve vedly k jezírku s japonskými Koi kapry, které děti nadšeně pozorovaly. Hlavním bodem našeho výletu však byla návštěva Školního zemědělského statku, kde se nás ujala paní Kalábová, aby nám vysvětlila a ukázala způsob chovu krav na mléko i na maso. Dověděli jsme se mimo jiné, že se mléko odtud odváží do Olmy Olomouc a jaká péče je věnována telatům, ovcím i koním.

Tak jsme mohli porovnat přírodovědné poznatky z prvouky se skutečností, ale užili jsme si také zábavu na hřišti a nakonec získali základní informace o nejvyšším vrchu Dyjsko-svrateckého úvalu, o Výhonu, který jsme si sice zatím prohlédli z dálky, ale jistě se stane jedním z našich dalších putovních cílů.

2. A třídní učitelka Petra Stejskalová
2. B třídní učitelka Irena Machová
Datum: středa 14. 6. 2017
Místo: Hatě u Znojma, Chvalovice

Doprava: TAM: odjezd z Vranovic zvláštním autobusem v 7.30 hod., příjezd do Hatí v 8.30hod.
PŘEJEZD: autobusem z Hatí do Chvalovic v 13.15 hod.ZPĚT: odjezd z Chvalovic v 15.00 hod., příjezd do Vranovic v 16.00 hod.

Program:
-organizované soutěže v týmech
-občerstvení v Merlinově bistru
-volný program na atrakcích uvnitř i venku
– přesun do Chvalovic
– prohlídka Prehistoric parku ve Chvalovicích

Po celou dobu školního výletu se žáci řídili školním řádem, pokyny pedagogického dozoru a pracovníků zajišťujících program. Nebyl řešen žádný závažný kázeňský přestupek, u nikoho nenastaly žádné zdravotní problémy.

3. A třídní učitelka Jana Sedláčková
Sraz: Všechny děti dorazily včas, vybaveny podle doporučení.
Archeoskanzen Modrá: Program žáky bavil, nové poznatky uplatní v příštím roce v hodinách vlastivědy.
Baťův kanál: Hodinová projížďka byla příjemná, systém zdymadla děti zaujal.
Narušení dne způsobila agentura Kulička – zbytečně jsme přišli o půl hodinu, kdy byl vinou špatné komunikace mezi agenturou a řidičem posunut odjezd na 7:30 hodin.
Také jsme měli málo času v archeoskanzenu – vstup na 9:30 byl pozdní (kdybychom vyjeli v 7:00 hodin podle domluvy, nevím, co bychom s hodinovou rezervou s dětmi dělali.)
Cesta zpět proběhla v pořádku, děti se rozešly u školy podle domluvy s rodiči.

4. A třídní učitelka Romana Nečasová
ARCHEOSKANZEN MODRÁ A BAŤŮV KANÁL
Dne 15.6. se uskutečnil třídní výlet, který nám zajistila agentura Kulička. Navštívili jsme skanzen, kde byl pro žáky připraven doprovodný program. Po skončení jsme se přesunuli do Spytihněvi, odkud jsme vypluli na lodi po Baťově kanálu.
Žáci byli po dobu celého výletu ukáznění a vše bylo bez problémů.
Návrat do Vranovic byl s mírným zpožděním v 16:15.
Cena výletu byla domluvena s agenturou na 430,- Kč na žáka, zahrnovala cenu za dopravu, vstupy a průvodce.
Agenturu Kulička bych pro příště nevyužila, protože zadala špatný čas odjezdu p. řidiči. Průvodce je zbytečný, protože jen zaplatí vstup a odejde. Časová dotace na prohlídku archeoskanzenu byla nedostatečná.

5. A třídní učitelka Eva Hnízdová

Výlet proběhl podle plánu. Žáci byli poučeni o bezpečnosti, po celou dobu se chovali ukázněně a dbali pokynů pedagogických pracovníků. Výjimkou byli tři žáci, kteří měli během výletu drobnější kázeňské přestupky.
Dle plánu jsme jeli vlakem do Silůvek. Odtud jsme šli pěšky do Hlíny na rozhlednu (světové strany, poznávání krajiny, výhled na jadernou elektrárnu Dukovany). Poté jsme opět pěšky pokračovali do Ivančic (chování v přírodě, tělesná výchova – pěší túra 10 km). V průběhu putování žáci plnili pracovní list s úkoly z vlastivědy a přírodovědy. V Ivančicích odpočinek, občerstvení, významní rodáci města, kulturní památky. Dle plánu odjezd vlakem do Vranovic.
Byl splněn cíl výletu – seznámení se s přírodními a kulturními památkami v kraji.

6. A třídní učitelka Dagmar Černá
Místo: Mikulov dne 8.6.2017

Průběh přepravy autobusem bezproblémový, body programu – prohlídka zámku a přilehlých zahrad, centra města a výstup na Svatý Kopeček zcela splněny. Chování žáků v pořádku, žáci byli pochváleni skupinou důchodkyň během prohlídky zámku, při přesunu po městě dodržovali pokyny vyučujících, při výstupu na Kopeček aktivní. Žáci byli s výletem velmi spokojeni.

6. B třídní učitelka Renata Karpíšková
Valtice – Stezka bosou nohou

V pátek 9. 6. jsme se 6.B brzy ráno vyrazili do Valtic. Cesta vlakem do Břeclavi v pořádku. V Břeclavi na nás čekala náhradní autobusová doprava. Řidič autobusu byl velmi vstřícný a dokonce se na nás usmíval, což se jen tak nevidí. Po příjezdu do Valtic (krátce po 8:00 h) jsme neztráceli čas a ihned jsme vyrazili na cestu. V zámecké zahradě na nás čekalo překvapení v podobě příprav filmového štábu na natáčení– natáčel se zde dvoudílný historický seriál o Marii Terezii. Když jsme se vraceli, tak jsme viděli i herce v dobových kostýmech, rekvizity a někteří i Vojtu Kotka.

Napojit se na stezku nám trvalo asi hodinu. Tam jsme procházeli postupně jednotlivá stanoviště. Většina se nacházela v Rakousku. Prošli jsme se po různých materiálech a překážkách – viz foto. Asi nejkrásnější byl pohled na monumentální klasicistní stavbu kolonádu Reistna. Zpět do Valtic jsme se vrátili kolem 13:30 h. Cesta byla dlouhá asi 12 km. Bylo docela horko, takže úplně jednoduché to nebylo.

Žáci ve městě dostali rozchod za účelem nákupu suvenýrů, oběda, návštěvy zámecké zahrady, kostela, zemědělského muzea a výstavy mučicích nástrojů.
Kolem čtvrté hodiny odpoledne jsme vyrazili zpět do Břeclavi. Zde jsme se trošku zdrželi v dopravní zácpě, ale vlak do Vranovic jsme nakonec bez problémů stihli.

Výlet to byl sice trošku náročnější, ale prožili jsme krásný den v přírodě i mezi památkami UNESCO a to za tu únavu rozhodně stálo.
foto: http://renatasport.rajce.idnes.cz/SV_Valtice_Stezka_bosou_nohou/

7. A třídní učitelka Andrea Lastomirská
Místo: Oslavany – Permonium; 26. 5. 2017

Plusy: zabezpečen program
Mínusy: SPOJENÍ!!! Hodně přestupování, minuta na přestup, neochotný řidič
PROGRAM – až moc reálné situace, někteří žáci se báli, plnění úkolů na vodě – pád dětí do vody

8. A třídní učitelka Ludmila Kovaříková
Cílem výletu byl především Laser Game, ale i výstava o technických hračkách v letohrádku Mitrovských. Výstavu stejně jako střílení v aréně si děti užily. Někteří si zaplatili i další hry.
Žáci zcela respektovali pravidla, nebylo třeba je napomínat. Někteří měli problém kvůli horku ujít cestu od letohrádku Mitrovských k hlavnímu nádraží.

Výletu se nakonec zúčastnilo jen 23 žáků, někteří onemocněli, jiní byli objednáni u doktora. Fotografie byly zveřejněny na stránkách třídy. Výlet do Laser Game doporučuji dětem, které jsou akčnější. Někteří navrhovali pro příští rok zkusit nějakou alternativu laser game.

9. A třídní učitelka Jana Masaříková
Místo: památky města Brna, Špilberk a okolí; 9. 6. 2017
Popis trasy výletu: od hlavního nádraží pěšky přes centrum na hrad, exkurze kasemat, okolí Petrova.
Účastnilo se 22 žáků, 5 žáků omluveno předem, 3 dodatečně. Vše proběhlo v pořádku, žáci se chovali ukázněně, pochváleni i průvodcem.

Jazykový pobyt Londýn vedoucí zájezdu Hana Hubíková
Zájezd do Velké Británie 6. 5. – 11. 5. 2017

Žáci se během zájezdu dozvěděli spoustu zajímavostí z historie, ale i ze současnosti Velké Británie. Dále měli možnost projít se jídelnou z filmu HarryPotter, vyfotit se se svou oblíbenou osobností v muzeu voskových figurín, projet se na lodi po Temži, vidět Londýn z ptačího pohledu z kabinky Londýnského oka, unést se mystičností Stonehenge a v neposlední řadě vyzkoušet si své komunikační schopnosti jak při pobytu v rodinách, tak při výletech do Oxfordu a Salisbury. Děti si přivezly domů spoustu dojmů a zážitků, na které budou dlouho a rády vzpomínat.

Jazykový zájezd Vídeň vedoucí zájezdu Lucie Suchánková

Zájezd byl ze strany STUDENT AGENCY k. s. dobře zorganizovaný, cesta do Vídně proběhla bez problémů. Po Vídni jsme se pohybovali hromadnou dopravou, což bylo zajímavé i pro žáky (nákup jízdenek v automatu, přestupy). K dispozici jsme měli průvodkyni, navštívili jsme areál zámku Schönbrunn a absolvovali procházku centrem města s výkladem. Děti byly ukázněné, aktivní, při rozchodech dochvilné a zájezd hodnotily pozitivně.