+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Kam a kdy první školní den?

Kam a kdy první školní den?

  • Školní rok 2017/18 bude zahájen v pondělí 4. září v 7:55
  • Třídy 1. A, 1. B a 2. A na budově U Floriánku
  • Ostatní třídy (3. – 9.) na hlavní budově Masarykova
  • 1. den (pondělí) budou žáci ve škole 1 hodinu
  • V úterý a ve středu budou mít žáci 1. stupně 4 vyučovací hodiny (vyučování do 11:30)
    a žáci 2. stupně 5 vyučovacích hodin (vyučování do 12:25)
  • Ve čtvrtek 7. 9. 2017 se žáci budou učit podle rozvrhu vyučovacích hodin (odpolední vyučování tento den nebude!)
  • Školní družina bude v provozu od 4. 9. 2017, včetně ranní družiny.

Těšíme se na Vás, naše žáky,
kolektiv vyučujících a dalších pracovníků školy