+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Novinky: rekordní počet žáků i zákaz telefonů

Novinky: rekordní počet žáků i zákaz telefonů

Rekordní počet 270 žáků rozdělených do 13 tříd, to je úspěšný začátek nového školního roku v ZŠ a MŠ Vranovice. Z toho je 31 prvňáčků a 7 dětí v přípravné třídě. Do vranovické školy se přihlásila spousta přespolních dětí, a tak na druhém stupni vznikla letos další 6. třída. Nebývalý zájem je letos o školní družinu, jejíž kapacita je téměř naplněna.
Novinkou Školního vzdělávacího programu je povinné plavání a také úplný zákaz používání mobilních telefonů. Souhrn novinek se dozvíte níže…

 • Do 1. třídy nastoupilo celkem 31 žáků, jsou rozděleni do dvou tříd, třídními učitelkami jsou Mgr.Hnízdová a nová paní učitelka Mgr.Kroutilová.
 • Do přípravné třídy nastoupilo 7 dětí, třídní učitelkou je nová paní učitelka Mgr.Bývalcová.
 • Z okolních obcí přibyla spousta nových dětí, do 6.ročníku nastoupilo celkem 41 dětí, jsou rozděleni na 2 třídy. Třídními učitelkami jsou Mgr.Masaříková a Mgr.Odložilíková.
 • K novým učitelům patří i Mgr.Pařík, aprobace TV – Ze a dvě paní učitelky z MŠ, konkrétně paní učitelka Polepilová a Gálová.
 • Ve škole je tedy 13 tříd a rekordní počet 270 žáků.
 • Enormní byl i zájem o ŠD, její kapacita 90 žáků je téměř naplněna.
 • Ve škole pracují 4 asistenti pedagoga k celkem 5 žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro děti se speciálními potřebami organizujeme i doučování a dyslektický kroužek.
 • V MŠ je celkem 82 dětí, kapacita MŠ je naplněná. Nově zřizujeme pro děti, které čeká zápis do 1.třídy každodenní přípravu do školy. Podle nové legislativy je docházka těchto dětí do MŠ povinná.
 • V ZŠ jsme měnili oba hlavní dokumenty, tedy Školní vzdělávací program (ŠVP) i Školní řád(ŠŘ). V ŠVP jsme zařadili povinné plavání a změnili nabídku povinně volitelných předmětů.
 • Ve ŠŘ přibyla práva a povinnosti pedagogických pracovníků, opatření při zvláště závažném opakovaném slovním či fyzickém napadení žáka nebo zaměstnance školy a úplný zákaz použití mobilních zařízení.
 • Žáky a rodiče letos čekají 3 ředitelská volna, a to 29.9., 30.4. a 7.5.. Na tyto dny chystáme větší opravy ve škole a společné akce pedagogického sboru.
 • Žáky letos potěšíme novým projektem – Týden on-line a čtenářské gramotnosti, kdy představíme nové technologie, metody a aplikace pro výuku.
 • Pokračujeme v projektech Ovoce do škol a Mléko do škol, v letošním roce se nabídka rozšířila pro všechny žáky školy (tedy neochucené mléko a ovoce budou všichni žáci 1xtýdně dostávat zdarma).
 • Pokračujeme v projektu Hodina pohybu navíc, která je směřována pro žáky 1.stupně. Ti pod vedením našich tělocvikářů v rámci ŠD absolvují hodinu pohybových činností jedenkrát týdně.
 • Pokračujeme v projektu Šablony do škol. Opět zřizujeme kroužky doučování, hravé logiky a deskových her, opět pořádáme pro rodiče a žáky besedy.
 • Pokračujeme v organizaci zavedených kroužků – logopedie, dyslektický, výtvarný, fotografický, taneční, letos se nabídka rozšířila i o sportovní kroužky – gymnastika, fotbal, florbal.

Mgr. Hana Pokorná,
ředitelka školy