+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Dobrý anděl pomáhá dětem

Dobrý anděl pomáhá dětem

DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do tíživé situace. Cílem systému DOBRÝ ANDĚL je, aby rodiny nemocných dostávaly pravidelnou měsíční finanční pomoc ve výši několika tisíc korun. Tímto způsobem umožníme Dobrým andělům navýšit měsíční příjem rodin s dětmi, které přivedla těžká nemoc do finanční tísně, v průměru o 20 %.
Příspěvky Dobrých andělů přerozdělujeme každý měsíc do posledního haléře®. Chod nadace je financován ze soukromých peněz zakladatelů a dalších filantropů.
Každý Dobrý anděl získává přístup na svůj Andělský účet, kde přesně vidí, komu jeho příspěvek pomohl.
Dobří andělé přispívají každý měsíc libovolnou částkou.

Věříme, že už měsíční příspěvek kolem 2000 Kč může pomoci překlenout finanční tíseň, do které se rodiny s dětmi velmi rychle dostávají po propuknutí onkologického nebo jiného závažného onemocnění. Toto období znamená kromě velkého stresu a bolestí také zvýšení výdajů v době, kdy příjem rodiny výrazně klesá.
ZŠMŠ Vranovice se i letos rozhodla podpořit projekt Dobrý anděl, zapojte se i vy.

Podrobné informace naleznete v letáku Dobrý anděl nebo na webových stránkách https://www.dobryandel.cz/