+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Změna ceny stravného v MŠ

Změna ceny stravného v MŠ

Dovoluji si vás informovat, že z důvodu razantního nárůstu cen vstupních surovin pro přípravu jídel, jsme nuceni upravit ceny stravného ve školní jídelně ve Vranovicích.
O této změně, jejích důvodech a konkrétních podmínkách jsem již informovala vedení ZŠ a zástupce obce.

Ceny stravného se od 1. 12. 2017 zvýší o 2,- Kč pro děti v Mateřské škole ve Vranovicích.

Přesnídávka děti 3-7 let 9,- Kč | děti celý den 39,- Kč
Oběd děti 3-6 let 21,- Kč | půl den 30,- Kč
Svačina děti 3-7 let 9,- Kč
Oběd děti 7 let 24,- Kč
(I. kategorie 7 – 10 let)

Současně stále splňujeme cenové rozpětí definované vyhláškou o školním stravování.

V úctě

Ing. Danuše Štelcová