+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Soutěž pro literáty, výtvarníky, kreativce

Soutěž pro literáty, výtvarníky, kreativce

OÚ Vranovice a ZŠ Vranovice vyhlašují tři soutěže pro žáky ZŠ. V souvislosti s připravovanou naučnou stezkou, která by měla přes obec procházet, vyhlašujeme soutěž literární, výtvarnou a tvořivou.

Literární:
Legenda o vráně

 • historie Vranovic
 • historie vzniku názvu obce
 • vytvoření legendy či pohádky, ve které by vystupovala vrána jménem…..(jméno
  vymysli sám/sama)

Kategorie:

 • 1. 4 – 5 třída rozsah textu cca ½ normostrany A4 900 znaků 120 slov
  2. 6 – 7 třída cca 1 normostrana A4, tedy přibližně 1200 znaků či 180 slov
  3. 8 – 9 třída cca 1 normostrana A4, tedy přibližně 1800 znaků či 250 slov

Termín zpracování: do 16. 2. 2018

Výtvarná:
Logo vrány, která bude naučnou stezkou provázet
Obrázek vrány na formát A4 libovolnou technikou

Kategorie :

 • 1. 4 – 5 třída
  2. 6 – 7 třída
  3. 8 – 9 třída

Termín zpracování: do 16. 2. 2018

Tvořivá:
Vytvoření herního systému či úkolů vrány pro děti ve věku od 6 – 12 let na jednotlivá zastavení

8 úkolů naučné stezky, které bude možné plnit při procházce naučnou stezkou vrány. Úkoly budou zadány na informačních tabulích a lze k nim vytvořit pracovní listy s podrobnějším popisem. Pracovní listy by byly k dispozici na webových stránkách i na TIC.

Typy úkolů – příklady:

 • vědomostní
  jazykově tvořivé
  z tučných slov v textu na jednotlivých tabulích složit povídku, básničku…..
  kreslící
  rostliny, stromy, nerosty……….
  dovednostní
  trefit terč na stromě…………..
  postavit přístřešek pro zvířátko
  přiřazovací
  vyber, kde žije např. bažant
  kde roste medvědí česněk
  doplňovací
  doplňování faktů do textu o jevu, se kterým jsme se cestou (na předešlých informačních tabulích seznámili.)
  hledací
  odhadovací
  jak je něco vysoké nebo daleko
  zdatnosti
  udržení se na stromě na čas, přejití klády, holubička na pařezu……….
  Úkoly pro každé stanoviště popište na pracovním listu, napište, jaké pomůcky budou k plnění potřeba. Každý úkol sestavte na jeden list, sérii 8 úkolů sepněte nebo svažte.

Kategorie :

 • 1. 4 – 5 třída
  2. 6 – 7 třída
  3. 8 – 9 třída

Termín zpracování: do 16. 2. 2018

Každý jednotlivec se může účastnit některé, nebo všech soutěží.
Hotové práce odevzdávejte TU, která posléze předá vedení školy. Práce nezapomeňte označit jménem, a třídou na zadní stranu práce.
Autoři námětů, které budou k realizaci vybrány, budou odměněni. Jsou připraveny i ceny útěchy pro ty, kteří v soutěži neuspějí.
Při realizaci stezky mohou být využity vaše celé práce, nebo třeba jen část z nich.
Těšíme se na dobré nápady!

soutěž – naučná stezka ke stažení