+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Volitelné předměty pro šk. rok 2018/19

Volitelné předměty pro šk. rok 2018/19

V tabulce Volitelné předměty pro šk. rok 2018/19 je přehledně zapsáno, jaké volitelné předměty budou vyučovány v příštím roce. Protože nabízíme více možností, sejde se nám vždy několik variant. Není tedy možné otevřít předmět, do kterého se nám přihlásili např. 4 žáci. Proto se někteří musí přizpůsobit a v druhé volbě vybrat z předmětů, které se otevírat budou. Žáci, kterých se to týká, byli informováni a stejně tak jejich rodiče prostřednictvím třídních učitelek.
Volitelný předmět s dotací 2 hodiny je zvolen na všechny tři roky a v každém ročníku má jinou specializaci, viz tabulka nebo poznámky. Volitelný předmět s dotací 1 hodina je možné každý rok libovolně změnit podle zájmu a potřeb.
Druhý cizí jazyk – možnosti německý jazyk a ruský jazyk. Po počátečním nadšení (minulé roky) pro ruský jazyk se opět více uplatňuje německý jazyk.
Pro další školní roky zvažujeme inovaci v nabídce dvouhodinového volitelného předmětu.

Tabulka Volitelné předměty pro šk. rok 2018/19 ke stažení ZDE

-ben-