+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Karnevalové veselí ovládlo sportovní halu, chřipce navzdory

Karnevalové veselí ovládlo sportovní halu, chřipce navzdory

Princezny, komiksoví hrdinové, čarodějnice, pohádkové bytosti i kostýmy inspirované zvířecí říší byly v neděli 4. března k vidění na dětském maškarním plese, který již po několik let tradičně pořádá učitelský sbor ze Základní školy Vranovice v kooperaci s pedagogy z Mateřské školy Barbánek.
Po příchodu do předsálí se děti dlouho neosmělovaly, a poté, co vstoupily na taneční parket, začal pravý karnevalový a taneční mumraj. Spousta dětí se místo tančení a křepčení za doprovodu hudby věnovala spíše jiné pohybové aktivitě – hře „na babu“, což vyžadovalo od dospělých účastníků bedlivé dozírání na mladší dětí, aby se zabránilo případné kolizi či nějakému jinému zranění. Jiné děti pro změnu spokojeně seděly na klíně svým rodičům, pojídaly různé dobroty a pozorovaly dění na tanečním parketu z bezpečné vzdálenosti. Maškarním plesem zdařile provázel pan Kristián z divadla Slunečnice, který dokázal rozezpívat na známé pohádkové melodie děti i dospělé – zejména maminky se rády přidaly a podpořily tak všeobecné veselí. Kolem páté hodiny proběhl všemi očekávaný výdej pohádkové tomboly – děti s rodiči se disciplinovaně seřadily do dlouhého špalíru a s radostí si vyzvedly své výhry. Pak už se pomalu blížil konec karnevalu a vyřáděné, spokojené děti se vydaly do svých domovů.

Monika Kotlánová

karneval