+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Kritéria a podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria a podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy za podmínek stanovených v §34 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle správního řádu (§165 odst.2 písm. b) školského zákona) a kritérií, která stanovila.

Ředitelka MŠ Vranovice stanovuje následující kritéria a podmínky, podle nichž bude při rozhodování postupovat v případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí, to je 82 dětí.

Postup přijímacího řízení pro školní rok 2018/19:

Zápis do MŠ Vranovice proběhne ve čtvrtek 10. května od 8-12h, 13-15h v budově MŠ Školní 413 (Žabičky).

Žádosti o přijetí do MŠ si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout v budově MŠ Vranovice, Školní 323 (hlavní budova MŠ) v pátek 4. května 2018 v době od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hodin. / pokud možno bez dětí/, nebo si ji mohou vytisknout z webových stránek MŠ. Tuto přihlášku si vyplní a nechají si ji do dne zápisu potvrdit lékařem.
Zákonní zástupci dítěte si k zápisu do MŠ s sebou přinesou vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte a občanský průkaz, popř. další důležité doklady (zprávy z vyšetření aj.). K zápisu se pokud možno dostaví bez dětí.

Čtěte další informace v tomto dokumentu: zápis do MŠ – kritéria a podmínky

Hana Pokorná, ředitelka školy