+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Zápis dětí do 1. třídy bude 18. dubna

Zápis dětí do 1. třídy bude 18. dubna

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 178, Vranovice pořádá ZÁPIS DO 1. TŘÍDY pro:

  • Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2018/2019 věku šesti let. Tedy děti narozené od 01. 09. 2011 do 31. 08. 2012.
  • Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pokud dítě dovrší ve školním roce 2018/2019 8 let, nemůže žádat o odklad.
  • Děti, kterým bude 6 let až po 1.9.2018, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení z PPP (narození do 31. 12. 2012) nebo doporučení z PPP a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2012)

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání:
Do základní školy budou až do naplnění kapacity přijímáni žáci v následujícím pořadí:

  1. Žáci s místem trvalého pobytu v obci Vranovice
  2. Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří již mají ve škole sourozence
  3. Ostatní žáci

Kapacita pro přijímání je 30 žáků.

Zápis proběhne ve středu 18.4.2018 od 14:30 do 17:30 h v budově školy U Floriánka 57.

Podrobnosti, včetně žádostí ke stažení ZDE