+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Aktualizováno: Pozvánka na Den otevřených dveří

Aktualizováno: Pozvánka na Den otevřených dveří

Upřesnění: Informativní schůzka pro rodiče budoucích šesťáků – žáků, kteří přichází do 6. ročníku ZŠ Vranovice z jiné obce, se bude konat dne 23. 5. 2018 v 17:00 v budově ZŠ Masarykova 178 za přítomnosti ředitelky školy a budoucího třídního učitele. Netýká se žáků, kteří již ZŠ Vranovice navštěvují. Schůzka se bude konat ve třídě: 6. A (1. patro, u kostela). Zvoňte na ředitelnu.

———–

Základní škola a Mateřská škola Vranovice zve všechny zájemce – žáky budoucího 6. ročníku (pro školní rok 2018/2019) a jejich rodiče, na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 25. dubna 2018 v dopoledních hodinách. Přijďte se seznámit se svými budoucími spolužáky, prohlédnout si školu, zasportovat si a zeptat se na vše, co vás zajímá v souvislosti s naší školou.

Pokud i Vy rodiče budete mít zájem o prohlídku školy v odpoledních hodinách a bližší informace, neváhejte mne (zástupkyni ředitelky) kontaktovat na některém z těchto telefonních čísel: 519 433 939, 730 151 122.

Další informace se týkají nových žáků, kteří nejsou prozatím žáky ZŠ Vranovice a jejich rodičů:

Chceme Vás požádat o vyplnění formuláře „Žádost o přijetí a přestup žáka 2. stupně“, který přikládáme.
(Pokud jste žáky jiné školy než je ZŠ Přibice a ZŠ Ivaň a máte zájem o naši školu, příslušný formulář najdete na stránkách školy www.skolavranovice.cz v sekci Info a dokumenty, Formuláře, Žádost o přijetí žáka na 2. stupeň).
Vyplněný formulář prosím pošlete po dceři/synovi, kteří je odevzdají při návštěvě naší školy dne 25. dubna 2018 nebo zašlete poštou, případně vhoďte do poštovní schránky školy.

Informativní schůzka pro rodiče se bude konat dne 23. 5. 2018 v 17:00 v budově Masarykova 178 za přítomnosti ředitelky školy a budoucího třídního učitele.
Schůzka se bude konat ve třídě: 6. A (1. patro, u kostela). Zvoňte na ředitelnu.

Jménem paní ředitelky Mgr. Hany Pokorné, Vašich budoucích vyučujících a hlavně spolužáků, kteří se na Vás těší

Mgr. Blanka Beňušová, zástupkyně ředitelky

Ke stažení: