+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Digitální týden

Digitální týden

Ani naše škola neuhýbá před novými trendy, které se týkají mimo jiné využití digitálních technologií a metod rozvíjejících čtenářskou gramotnost v jednotlivých předmětech. Pro učitele to znamenalo prozkoumávat nové metody, zajímavé aplikace a inspirativní webové stránky. Využívali jsme školních notebooků, tabletů, ale i mobilů žáků, hráli si a přemýšleli.
Inspirativní nápady si žáci odnesli z hodin hudební výchovy, kde v aplikaci Musescore vytvářeli hudbu, tělocviku, při kterém se učili použít aplikaci záchranka, matematiky, ve které rýsovali v programu Geogebra. Samozřejmě jsme také vyhledávali informace, např. o státech Severní Ameriky nebo Evropy, a učili se pracovat s Internetovou jazykovou příručkou nebo slovníkem cizích slov. Žáci 9. ročníku také natočili video: https://youtu.be/uoeMoYXRmgU.
Nespokojili jsme se ale jen s technikou, naopak jsme se snažili různými metodami vést žáky k přemýšlení. Myšlenkové mapy, INSERT, hádanky nebo rybí kost jsou právě zástupci takových metod.
A i když nám technika vždy v dobrém úmyslu nepomáhala, někteří z nás už se těší na další digitální týden.

Ludmila Kovaříková

5.A 1 7.B 2 8.A 7 20180403_141629 IMG_2015 IMG_20180319_121053 IMG_20180404_111703[1] IMG_20180413_102624[1]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Severní Evropa 1