+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ – OBLASTNÍ KOLO POHOŘELICE

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ – OBLASTNÍ KOLO POHOŘELICE

Dne 15. května 2018 se osm žáků naší školy zúčastnilo oblastního kola dopravní soutěže mladých cyklistů v Pohořelicích. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 družstev z různých obcí na Pohořelicku (např. družstvo z Vlasatic, Malešovic či 2 družstva přímo z Pohořelic). Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií – I. stupeň a II. stupeň ZŠ. Ze zmíněných  11 – ti družstev zastupovalo 7 družstev I. stupeň a zbývající 4 družstva II. stupeň. Naši žáci (2 dívky a 2 chlapci ze 4. A a 2 dívky a 2 chlapci z 5. A) reprezentovali 2 družstva v rámci I. kategorie. I přes nepřízeň počasí a brzké ranní vstávání, bylo již ráno na nádraží ve Vranovicích vidět, jak se děti na soutěž těší a jsou příjemně napjatí a plní naděje na úspěch.

Soutěž sestávala ze čtyř disciplín. První disciplínou byla jízda zručnosti, při níž bylo nutno prokázat schopnost ovládat kolo. V praxi šlo např. o slalom mezi brankami, jízdu v úzkém koridoru mezi dvěma laťkami či přesné zastavení na značce. Při jízdě zručnosti se zdáli o něco lepší žáci 4. A. Druhou disciplínou byl písemný test ze zdravovědy a zásad poskytování první pomoci. V této oblasti byli naopak silnější „páťáci“. Třetí disciplínou, kterou si naši soutěžící prošli, byl písemný test pravidel silničního provozu. Několik podobných testů si děti vyzkoušeli již v lavicích domácí školy ve Vranovicích, tudíž tuto disciplínu hodnotili všichni zúčastnění jako nejsnazší. Poslední oblastí, kterou bylo v rámci soutěže nutno projít, byla jízda na kole na nově vybudovaném dopravním hřišti za sportovní halou. Tato disciplína byla žáky hodnocena jako nejzajímavější a nejzábavnější, a to i přes skutečnost, že po cca 15 – ti minutové jízdě byli soutěžící zcela promočeni, neboť vcelku intenzivně pršelo.

Po krátké občerstvovací přestávce bylo vyhlášení výsledků. Vranovická 4. A se bohužel i přes intenzivní domácí přípravu umístila na 6. místě. Nutno však podotknout, že naši „čtvrťáci“ byli nejmladším družstvem v soutěži a navíc příští rok budou mít možnost se soutěže zúčastnit znovu. Pevně doufám, že s tak šikovnými cyklisty máme příští rok výhru v kapse…
Překvapením byl výsledek žáků 5. A – umístili se na krásném 3. místě a postupují tudíž do okresního kola, které se koná 22. května v Oslavanech.
Co říci na závěr? Soutěž byla pro mne i žáky velmi pozitivním zážitkem, hodnotím především dobrou práci organizátorů akce. Našim žákům ze srdce přeji hodně úspěchů v okresním kole!!

Petra Střelcová