+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

„EXPEDICE PÁLAVA“

„EXPEDICE PÁLAVA“

3. ročník (pro školní rok 2017/18) byl naplánován na středu 16. 5. 2018.
Z důvodu nepřízně počasí (bezpečnosti žáků) a také velkého počtu omluvenek na tuto akci (14 žáků z celkového počtu 28 žáků třídy) byla exkurze na Pálavu zrušena. Zároveň byl nabídnut náhradní termín středa 23. 5. 2018 se stejným harmonogramem. Za předpokladu, že do pátku 18. 5. 2018 obdržím alespoň 20 návratek, kde bude potvrzena účast žáka na exkurzi. V opačném případě bude exkurze zrušena bez náhrady.
Vrátilo se 13 návratek!
Mrzí mne, že jsem musela zklamat žáky, kteří projevili zájem o exkurzi a také času, který jsem investovala do přípravy. Vím, že někteří měli vážné důvody (alergie), ale také někteří další volili zástupné důvody.
Nezbývá mi než věřit, že všichni už alespoň jednou výlet na Pálavu podnikli, když v její blízkosti žijí.
Zároveň zvažuji, zda tuto akci podnikat v příštím roce, když žáci neprojevují zájem…

Blanka Beňušová