+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů připravila Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace jako správce vašich osobních údajů.
Veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Prostřednictvím tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů vám chceme objasnit nejdůležitější pojmy a procesy, které k ochraně Vašich osobních údajů používáme:

Podrobnosti v přiloženém dokumentu:

Dokument Prohlášení o ochraně osobních údajů ke stažení v PDF ZDE nebo na Úřední desce ZDE

Hana Pokorná, ředitelka ZŠ a MŠ Vranovice