+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Jak jsme se měli na výletě…

Jak jsme se měli na výletě…

1.A
Výlet se uskutečnil 8. 6. 2018 (Žabčice-Unkovice-Hrušovany).
Zúčastnili se ho všichni žáci (16 žáků).
Výlet proběhl podle plánu. Žáci byli poučeni o bezpečnosti, po celou dobu se chovali ukázněně a dbali pokynů ped. pracovníků.
Vlakem jsme jeli do Žabčic a po zastávce u jezírka jsme pokračovali do Unkovic. Tam jsme se nasvačili a děti si pohrály na dětském hřišti. Poté jsme pokračovali kolem rybníčku do Hrušovan, kde jsme se v cukrárně osvěžili zmrzlinou a dalšími pamlsky. Ještě zbyla chvilka času na další dětské hřiště. Vlakem z Hrušovan jsme odjeli do Vranovic. Po celou trasu výletu děti v družstvech plnily různé úkoly zaměřené na přírodu, zemědělství a různé zajímavosti. Po příjezdu do Vranovic jsme šli na oběd a pak jsme se rozešli. Někteří domů, ostatní do školní družiny, kde následoval vydatný odpočinek. Ušli jsme asi 6 kilometrů. Byl splněn cíl výletu – seznámení se s přírodou a vesnicemi v blízkém okolí.

Mgr. Eva Hnízdová

1.B
Výlet se uskutečnil 8. 6. 2018 (ZOO BRNO – PROGRAM STOPUJEME ZVÍŘÁTKA).
Zúčastnili se ho všichni žáci – mimo Anny Spilkové (13 žáků).
Výlet proběhl podle plánu. Žáci byli poučeni o bezpečnosti, po celou dobu se chovali ukázněně a dbali pokynů ped. pracovníků.
Vlakem jsme jeli do Brna a po zastávce Na Hlavním nádraží jsme přestoupili a pokračovali tramvají č.1 na zastávku Zoologická zahrada. Tam jsme si oblékli pláštěnky a pokračovali pěšky k ZOO, kde jsme si v pokladně zakoupili suvenýry a pokračovali na výukový program, který byl pro nás přichystán v přednáškovém sále. U
ili jsme se poznávat nejznámější druhy savců žijících v České republice nejen na obrázku, ale i podle hlasu či stop. Měli jsme možnost si prohlédnout i sáhnout na různé přírodniny – parohy, lebky, srst. Dozvěděli jsme se také, která zvířata mezi savce patří a jaké jsou jejich charakteristické znaky. Ve druhé části programu jsme pozorovali některé zástupce savců přímo v areálu zoo. Po skončení programu jsme si odnesli pracovní list, na kterém si ve škole zopakujeme dosažené znalosti. Tramvají a vlakem z Brna jsme odjeli do Vranovic. Po příjezdu do Vranovic jsme šli na oběd a pak jsme se rozešli. Někteří domů, ostatní do školní družiny, kde následoval vydatný odpočinek. Ušli jsme asi 6 kilometrů. Byl splněn cíl výletu – seznámení se se savci žijícími v České republice v našem nejbližším okolí.
Mgr. Jitka Kroutilová

2.A
Kam:     Vranovice – Rajhrad – Vranovice
Kdy:      15. června 2018
Počet žáků: 21 + 7 předškoláků
Cílem výletu 2. A se letos stala Záchranná stanice dravců v Rajhradě, která se nachází v blízkosti benediktinského kláštera. Tato stanice poskytuje péči všem zraněným a jinak postiženým volně žijícím živočichům v jižní části Jihomoravského kraje, např. Židlochovic, Hustopečí, Ivančic, Moravského Krumlova, Pohořelic, Znojma, Mikulova a Břeclavi. V České republice je takových stanic 45.
Po posilnění dobrotami z domova děti vyslechly zajímavé povídání pana Sedláčka o nebezpečí pro zvířata ve volné přírodě a následně si stanici s dalším komentářem prohlédly. Dověděly se spoustu zajímavostí, např. že straka mívá až 150 skrýší a pamatuje si je až tři čtvrtě roku, nebo že krkavec spolu s delfínem patří mezi nejchytřejší zvířata.

Mgr. Yveta Lásková

3.A a 3.B
Datum: pátek 1. 6. 2017
Místo: Hodonín
Za krásného slunného počasí se naše třídy vypravily ráno v 8 hod. autobusem do Hodonína. Cesta byla příjemná, velmi rychle ubíhala, protože nás vezl spolehlivý pan řidič Vranešic, který dětem pustil pohádku.
Po příjezdu k přístavišti jsme si zkrátili čekání na plavbu svačinkou od maminky a skotačením na dětském hřišti, kde se bohužel stal Tondovi Kukletovi menší úraz. O držák na houpačce si poranil bradu. Po ošetření nás již upozornil zvuk bubnů na začínající pirátský program.
Některé děti se trošku vylekaly, když před ně předstoupil pirát s plným pytlem pistolí. Jakmile ale zjistily, že jsou pistole pro ně, strach v okamžení zmizel. Následovalo pirátské pomalování, volba vlajkonoše, navigátora a vzhůru na palubu! Našim úkolem bylo připlout podle mapy na ostrov, vyzkoušet si kormidlování lodě a společně najít poklad.
Během dobrodružné plavby jsme museli hlídat domorodce na břehu. „Ahoj, jsme piráti, ruce vzhůru, gatě dolů,“ takto hřměl pokřik z pirátské lodě. Pokud se domorodec vzdal, bylo mu odpuštěno, mohl pokračovat ve své činnosti. Když ale neuposlechl výzvy, byl nemilosrdně zastřelen.
Po vylodění na ostrov ho průzkumníci prozkoumali a všichni jsme se vydali hledat poklad. Mise byla úspěšná, poklad nalezen a po zásluze rozdělen. Chvíli to ale vypadalo, že budeme bez pokladu, protože hlavní pirát se nás pokusil obelstít a s pokladem utéct. Byl však dostižen!
Po namáhavé plavbě nás čekala polévka, grilované maso se šťouchanými bramborami a se zeleninou. Někteří piráti byli velmi hladoví, že se jim zdál jejich příděl masa nedostačující.
Následovalo rozloučení a odjezd autobusem k místnímu ZOO.
Měli jsme velké štěstí, že jsme na výlet nejeli v květnu. Právě 1. 6. se totiž v těsné blízkosti ZOO otvíralo 3D bludiště v korunách stromů. Nemohli jsme tuto skvělou atrakci nevyužít a na chvíli se z nás staly opičky, které se pohupují ve výšinách na lanech.
Náš krásný výlet byl zakončený návštěvou zvířat v zoologické zahradě. Každému se asi líbilo jiné zvíře, ale všichni jsme zůstali stát velmi dlouhou dobu u ohrady s dvěma náruživými kozlíky, kteří vedli mezi sebou urputné boje. Kdo zvítězil, to opravdu nevíme, museli jsme jít dále, kde nás čekala další velká zajímavost. V pavilonu šelem probíhalo krmení. V každé místnosti byl obrovský kus hovězího masa. Sice jsme již měli odjíždět autobusem domů, ale vidět tato veliká zvířata žrát v těsné blízkosti s výkladem ošetřovatele, to jsme si nemohli nechat ujít. Čas byl již našim nepřítelem, proto jsme se museli rozdělit. Některé děti se šly podívat ještě na rybičky, ostatní dali přednost nákupu suvenýrů.
Zcela unaveni jsme nasedli do autobusu a ubírali jsme se domů. Právě, když skončila v televizi pohádka, přijížděl autobus do Vranovic, kde na nás již čekali rodiče.
Po celou dobu školního výletu se žáci řídili školním řádem, pokyny pedagogického dozoru a pracovníků zajišťujících program. Nebyl řešen žádný závažný kázeňský přestupek.

Mgr. Petra Stejskalová a Mgr. Irena Machová

4.A
Dne: 13. června 2018, Valtice
Zúčastnilo se 23 žáků a 2 dospělí
Výlet proběhl podle časového plánu – prohlídka zámku ve Valticích, muzea děti zaujala. Příjemné prostředí zámku i přilehlého náměstí ve Valticích se dětem moc líbilo. Po malém občerstvení, nákupu suvenýrů v prodejně v zámku jsme přešli k Dianinu chrámu, který se nachází v lese nad městem směrem na Břeclav. Před vstupem do lesa děti použily ochranný sprej proti klíšťatům.
Všechny nahlášené přesuny veřejnými dopravními prostředky proběhly bez problémů a děti na nádraží ve Vranovicích přijeli v 14:16 hodin.
Žákyni Lichou převedla paní asistentka Střelcová do školní družiny, ostatní měli od rodičů schválený rozchod na nádraží.

Mgr. Jana Sedláčková

5.A
Dne 11. 6. 2018, KinderWeld ve Chvalovicích
Z naší strany proběhl výlet bez problémů. Výletu se zúčastnilo 22 žáků, chyběli: Hájek, Pícková. Žáci se chovali ukázněně a nedošlo k žádnému úrazu nebo nějakým nepříjemnostem.
Ze strany pořadatele došlo k chybám. Přes telefonické ověření, že bude otevřený celý areál, žáci neměli přístup na venkovní atrakce, což se podařilo vyřešit na místě aspoň hodinovým provozem. Stejně byli žáci zklamáni, že se někam nedostali, nemohli. Po této zkušenosti už zmíněný školní výlet nenaplánuji.

Mgr. Romana Nečasová

6.A
Dne: 31. 5. 2018
Téma: Úniková hra – Paralelní vesmír
Kde: Brno, Jana Babáka 2733/11
Jednalo se o týmové hry tří družstev, každá hra měla jinou náplň, posílení spolupráce a logického myšlení.
Výborně připraveno, u dětí velké nasazení a spokojenost. Spolupracovali a byli šikovní, organizátoři je vyhodnotili velice kladně. Prostředí bezpečné, dobře organizované za pomoci tří dospělých – každý ze 3 týmů měl svého, kamerový systém, zajistili i pitný režim u fyzicky náročnějších úkolů.

Mgr. Jana Masaříková

6.B
Původně plánovaná túra po naučné stezce v Josefovském údolí dne 8. 6. 2018 nám z důvodu nepřízně počasí nevyšla. Ráno na nádraží jsme se dohodli, že než promoknout v lesích, využijeme jedinečné nabídky BVV u příležitosti 100 výročí založení republiky. I tak jsme ale využili pláštěnky (někteří deštníky) – v Brně lilo jako z konve. Nejprve jsme si prohlédli expozici Sokola a výtvarného umění v pavilonu A, kde jsme dále obdivovali chemické aparatury z VUT a zkoušeli si pokusy z fyziky (sdělovací technika). Na galerii pavilonu jsme se aktivně (ze všech škol nejaktivněji 😊) zúčastnili Divadla vědy – a to jsme tam byli nejmladší. Spolupracovali jsme při přípravě bublinkové show na CO2 a molekulární gastronomie, pak všichni ochutnávali, co jsme pomáhali vyrobit. Hlavní „kuchaři“ získali poučné ceny. No, klasické suroviny jsou ale stejně lepší.
Po svačince jsme změnili pavilon, po tolika jídlech jsme museli něco shodit. Přešli jsme do „Véčka“ a sportovali. Jezdili na kole, skákali do výšky, zkoušeli akrobacii na měkké matraci a šplhali na umělé stěně. Pořádně jsme se zapotili. Takže jsme se museli zase najíst a napít. A jeli jsme domů.
Výlet byl hezký, i když jsme se vrátili dříve. Procvičili jsme tělo i ducha a to vše zadarmo 😊.
Dokonce někteří projevili zájem jet zase příští rok znovu. Ale to nepůjde, snad zase za 100 let?

Mgr. Svatava Odložilíková

7.B
Datum: 8. 6. 2018
Navštívená místa: Brno – Laser Game, Hybešova
– hrad Špilberk – kasematy
Byl to příjemný, pohodový a bezproblémový výlet. Laser Game si děti užily plnými doušky, moc se jim tam všem líbilo a hned by akci zopakovaly. Prohlídka na Špilberku již byla méně akční :o), ale to vůbec nevadilo. Alespoň jsme si odpočinuli a zchladili se v kasematech při 12°C. Cesta vlakem tam i zpět v pořádku. Výletu se nezúčastnila pouze jedna žákyně.

Mgr. Renata Karpíšková

8.A
Termín: 28. 5. – 29. 5. 2018
Místo: Rekreační středisko Prudká
Cesta: možnost zakoupení IDS jízdenek, velice dobré dopravní spojení, každou hodinu, jeden přestup
Ubytování: Vynikající, domky Atrium, každý domek vlastní toalety a sprchové kouty, čisté ložní prádlo
Strava: Výrazné zlepšení oproti roku 2015, snídaně formou samoobslužného bufetu, široký výběr jídel, obědy a večeře – možnost přidání si jídla
Komunikace s vedoucím střediska: Velice ochotný, milý, vše rád zařídí, flexibilní
V areálu možnost sportovního vyžití, opékání špekáčků, bazén (docela bezpečný).

Mgr. Andrea Lastomirská

9.A
31. 5. 2018
Na základě výběru dětí jsme zvolili Bongo, aby se naposled vydováděli. Zvolen byl čtvrtek kvůli slevám. Bohužel se v Bongu už nevaří, a proto museli mít žáci svačinu s sebou. Cesta i návštěva Bonga proběhla bez problémů. Část třídy s omluvenkami zůstala v Brně.
Výletu se nakonec zúčastnilo jen 19 žáků, někteří onemocněli angínou.

4. 6. 2018
Cílem výletu byl především Laser Game, tentokrát na ulici Jánská. Bohužel v průběhu hry jsme zjišťovali, že pušky nefungují. I tak si děti akci užily a živě diskutovaly o průběhu hry, dokonce si domlouvaly setkání o prázdninách. Žáci zcela respektovali pravidla, nebylo třeba je napomínat. Výletu se nakonec zúčastnilo jen 21 žáků, někteří onemocněli, jiní byli objednáni u doktora.
Fotografie z obou akcí byly zveřejněny na stránkách třídy.

Mgr. Ludmila Kovaříková

Pozn. Hodnocení a zážitky žáků třídy 7.A byly zveřejněny již dříve.