+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Hurá na prázdniny

Hurá na prázdniny

Konec školního roku 2017/2018 stejně jako začátek nového školního roku 2018/2019 je a bude ve znamení stěhování na novou budovu základní školy.

Všichni žáci 9. ročníku se umístili na střední školy hned v prvním kole, včetně jednoho žáka, který byl také přijat po podání odvolání. Byli tedy stoprocentně úspěšní, vybírali si školy a obory, o které měli zájem a na které se zodpovědně připravovali, ať už samostatně nebo s pomocí pedagogů naší školy.

Chceme tedy na závěr školního roku 2017/2018 našim „školním“ dětem, jejich rodičům a všem našim pracovníkům popřát krásné klidné a slunečné prázdniny. Zároveň chceme velice poděkovat všem pomocníkům za pomoc při stěhování. K těm mladším patřili hlavně žáci 7. A třídy. Obrovské poděkování patří také všem pracovníkům, za obětavost a koordinaci prací při stěhování věcí z jedné budovy na druhou.

Hana Pokorná, řš
Blanka Beňušová, zř