+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Školní rok 2018/19 bude zahájen v pondělí 3. září v 7:55 h

Školní rok 2018/19 bude zahájen v pondělí 3. září v 7:55 h

Těšíme se na Vás milí žáci, v pondělí 3. 9. 2018 v 7:55 h

  • Třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A a 4. B na budově U Floriánku
  • Ostatní třídy (5. – 9.) na hlavní budově Masarykova
  • 1. den školní den (pondělí) budou žáci ve škole 1 hodinu
  • V úterý a ve středu budou mít žáci 1. stupně 4 vyučovací hodiny (vyučování do 11:30) a žáci 2. stupně 5 vyučovacích hodin (vyučování do 12:25)
  • Ve čtvrtek 6. 9. 2018 se žáci budou učit podle rozvrhu vyučovacích hodin (odpolední vyučování tento den nebude!)
  • Školní družina bude v provozu od 3. 9. 2018, včetně ranní družiny, na budově MASARYKOVA.

Těšíme se na Vás, naše žáky,
kolektiv vyučujících a dalších pracovníků školy