+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Do nové přístavby MŠ se vejde dalších 24 dětí

Do nové přístavby MŠ se vejde dalších 24 dětí

Nová přístavba mateřské školy je hotová. Díky tomu se k začátku školního roku otevírá další třída, do které se vejde o 24 dětí víc než doposud. Kapacita mateřské školy se tak navýšila z 82 na 106 dětí. Od nynějška se tak k předškolnímu vzdělání budou moci přijímat i dvouleté děti. Čeká na ně moderní třída, sociální zařízení, zázemí tu najde pedagogický sbor i pomocný personál.

Rozšíření kapacity mateřské školy si stávající vedení obce určilo v projektu Vize vzdělávání, který je plánem rozvoje a modernizace předškolního vzdělávání na léta 2015 – 2020.  V prvních dvou etapách se realizovala nová střecha, zateplila se celá budova a školka dostala novou veselejší fasádu. Ve třetí etapě byla nyní vybudována přístavba MŠ. Celkově tak  do obnovy a rozšíření kapacity mateřské školy investovala obec  více než 10 milionů korun.

„Modernizace a rozvoj předškolního vzdělávání, stejně jako navýšení kapacity přijímaných dětí, patřilo k hlavním prioritám stávajícího vedení obce. Uvědomovali jsme si, že na růst bytové výstavby musí navazovat i odpovídající počet míst v mateřské škole. To se podařilo úspěšně naplnit,“ uvedl starosta Jan Helikar.

Dodavatelem stavby byla společnost STAMA s r.o. a celkové náklady na přístavbu jsou 5 milionů korun.

-kva-sed-

Čtěte také:

Žáky 1. stupně přivítá nová škola s bazénem

Pozvánka na otevření Vzdělávacího centra Floriánek

Foto: Dana Kvapilová

01_MS 02_MS 03_MS 04_MS