+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Zápis do MŠ Vranovice: pondělí 3. září

Zápis do MŠ Vranovice: pondělí 3. září

Kritéria a podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy za podmínek stanovených v §34 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle správního řádu (§165 odst.2 písm. b) školského zákona) a kritérií, která stanovila.

Ředitelka MŠ Vranovice stanovuje následující kritéria a podmínky, podle nichž bude při rozhodování postupovat v případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí, to je 106 dětí.

Postup přijímacího řízení pro školní rok 2018/19:
Zápis do MŠ Vranovice proběhne v pondělí 3. září od 12-15h v budově ZŠ, Masarykova 178 v ředitelně školy.

Žádosti o přijetí do MŠ si zákonní zástupci dítěte vytisknou z webových stránek MŠ (sekce Formuláře). Tuto přihlášku si vyplní a nechají si ji do dne zápisu potvrdit lékařem.
Zákonní zástupci dítěte si k zápisu do MŠ s sebou přinesou vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte a občanský průkaz, popř. další důležité doklady (zprávy z vyšetření aj.). K zápisu se pokud možno dostaví bez dětí.

Další důležité informace v dokumentu: zápis do MŠ – kritéria a podmínky

Ke stažení: Přihláška do MŠ. doc | Přihláška do MŠ.pdf