+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Jak jsme zahájili školní rok 2018/19

Jak jsme zahájili školní rok 2018/19

Prázdniny utekly jako voda a období ztichlé budovy školy a školky vystřídal čilý ruch. Letošní začátek roku byl pro nás neobvyklý, a to z několika důvodů.
Prvním a nejdůležitějším důvodem byla nová budova školy pro žáky prvního stupně. Po náročném předprázdninovém a prázdninovém stěhování, zařizování, nakupování atd. jsme 3.září mohli otevřít brány školy a přivítat první nedočkavé žáčky.

Do první třídy nastoupilo 23 nových dětí, které v prvním dnu přišly s podporou blízké rodiny a příbuzenstva. Málem jsme se do třídy ani všichni nevešli. Celkem na novou školu nastoupilo 118 žáků 1.- 4.třídy.

Celá škola je krásná, zřizovatel i my vychytáváme poslední nedostatky. Momentálně řešíme telefony a internet.
Na „staré“budově školy zůstala pátá třída a celý druhý stupeň. Celkem na tuto budovu chodí 159 žáků.
O žáky se ve škole stará tým 19 učitelů. Novými učiteli jsou Mgr.Andrea Manová, která učí angličtinu a němčinu, Mgr.Roman Ambrosek, který učí především tělesnou výchovu a zeměpis a Jan Čechovský, který učí hudební výchovu. Pedagogy doplňuje tým asistentek (celkem jich máme 5) a tým vychovatelek (3). Do školní družiny letos chodí 70 žáků.

Druhu velkou změnou byl bazén a celé nové pojetí povinné tělesné výchovy. Na bazén chodíme všichni, od předškoláčků z MŠ až po nejstarší deváťáky. Střídáme se po týdnech, tak, abychom stihli i běžnou tělesnou výchovu. U předškoláčků se snažíme o probuzení zájmu o plavání a překonání strachu z vody, na 1. stupni provádíme výcvik jednotlivých plaveckých stylů a na 2.stupni s žáky tyto dovednosti prohlubujeme a věnujeme se i dalším vodním aktivitám.

Další velkou změnou bylo dostavění páté třídy MŠ, kterou otevíráme 24.září. Na začátku roku proběhl nový zápis, bylo vybráno dalších 24 dětí a celkem do školky bude od letoška chodit 106 dětí. I MŠ jsme proto personálně posílili a přijali novou paní učitelku Bc.Renatu Popelovou. Celkem je v MŠ 8 učitelek. Máme letos spoustu předškoláků (celkem 34), o jejich přípravu na školu se stará celý tým učitelek.

Škola získala dotaci z EU na projekt Šablony školám II ve výši 1 607 147,-Kč, tuto dotaci bude čerpat v následujících dvou letech v aktivitách ZŠ, MŠ i ŠD. Částečně touto dotací bude řešit i personální podporu výchovy a vzdělávání. Ve škole, školce i ve školní družině budou fungovat školní asistenti, ve škole navíc na pár hodin přibude školní speciální pedagog. Učitelé se budou vzdělávat. Např.v MŠ si paní učitelky vybraly vzdělávání v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti. Také budou jezdit na zkušenou do jiných MŠ. Budou využívat nové metody vzdělávání pod dohledem odborníka z jiné školy. Budou chystat projekty ve škole i mimo školu. V ZŠ bude pokračovat doučování slabších žáků.

Žáci druhého stupně budou zapojeni do projektu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Hustopeče s názvem Polygram, který by měl podporovat přírodovědné a technické vzdělávání. Žáci budou jezdit do odborných učeben a dílen této školy a společně se zdejšími studenty rozvíjet své dovednosti.

Poslední a neméně důležitá změna se chystá k 1.11.2018, kdy mou osobu nahradí vítěz konkurzního řízení na ředitele školy.

Mgr.Hana Pokorná, ředitelka školy