+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Poděkování

Poděkování

Vážená paní ředitelko,

rádi bychom Vám poděkovali za vše, co jste pro naši Základní školu a Mateřskou školu Vranovice, naše žáky a jejich rodiče, pedagogy a ostatní pracovníky školy za šest let svého funkčního období vykonala. Vážíme si Vašeho nadšení a odhodlání, se kterým jste pracovala na zkvalitňování úrovně vzdělávání v naší obci.
Ve Vašem dalším profesním i osobním životě Vám přejeme hodně štěstí a úspěchů.

Za žáky a pracovníky školy
Blanka Beňušová