+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Sdělení rodičům

Sdělení rodičům

Dobrý den, k 31. 10. 2018 skončila ve funkci ředitelky školy paní Mgr. Hana Pokorná. K 1. 12. 2018 nastupuje do funkce pan ředitel Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
V některých třídách se vzhledem ke změně částečně pozměnil rozvrh (informace jste obdrželi od třídních učitelů).

Další informace se týká telefonického spojení s novou budovou na Floriánku. Protože se nám prozatím nedaří zprovoznit pevnou linku (dlouhé čekací termíny), můžete vyučující kontaktovat na čísle:

  • 730 151 123 v době od 7:30 do 13:30 v době přestávek, před vyučováním a po vyučování (děti mají v rozvrhu časy zapsané).

Telefon bude u paní Mgr. Petry Stejskalové (paní Evy Svorové), ale informace nebo telefon předá i vyučujícím, s kterými budete potřebovat mluvit.
Jakmile bude pevná linka v provozu, budeme vás opět kontaktovat prostřednictvím zprávy na webu školy a třídní učitelky prostřednictvím dětí (stránky třídy, deníček, sdělení v žákovské knížce).

Děkujeme za pochopení.

Blanka Beňušová, z.ř.