+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Dobrý anděl vynesl 14 500 korun

Dobrý anděl vynesl 14 500 korun

Letos popáté pořádala naše škola ve spolupráci s dětmi, jejich rodiči a třídními učiteli sbírku pro nadaci „DOBRÝ ANDĚL“. Mnoho rodičů a učitelů, ač sami za sebe nebo za svou rodinu ve většině případů pravidelně přispívají nějaké dobročinné organizaci, která se stará o zdraví a slušný život potřebných, přispěli a mnozí nemalou částkou. Letos se nám podařilo „sesbírat“ 14 500 Kč.

Chci všem moc a moc poděkovat za tuto vybranou částku, za společnou snahu pomoci a za všechna dobrá srdce, která pomáhají.
Ještě jednou děkuji Vám všem, kteří jste se na této sbírce podíleli.

za školu Blanka Beňušová