+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Mladí chemikové na ZŠ Vranovice

Mladí chemikové na ZŠ Vranovice

V měsíci únoru jsme na Základní škole ve Vranovicích ukončili školní kolo chemické olympiády. Soutěž, která probíhala od listopadu, byla pro žáky náročná. Samostatně vypracovávali teoretickou část, ve škole pak prováděli zadané pokusy a v závěru následovalo vypracování testu. Účastnilo se celkem 12 žáků 8. a 9. ročníku.

V soutěži si vyzkoušeli nejen znalosti chemie a výpočtů, ale i technickou zručnost a práci s informacemi. Nejlepší žáci Lucie Soukopová, Vojtěch Růžička a Alexandra Lastomirská si mohou příští měsíc ověřit svoje schopnosti v odborné laboratoři na SPŠCH v Brně. Zvláštní poděkování patří žákům 8. tříd, kteří letos s chemií teprve začínají. Pracovali s nadšením a svým bodovým ziskem předčili i některé zkušenější deváťáky.

Je velmi potěšující, že na naší škole vzrůstá zájem o přírodovědné vzdělávání. Volitelný předmět Přírodovědná praktika si volí vysoký počet žáků. Pracují zábavnou formou nejen v chemii, ale i ve fyzice a přírodopise. Škola podporuje přírodovědnou gramotnost a umožňuje žákům zařazení těchto volitelných předmětů do více ročníků. Tato volba přispívá ke snadnější profesní orientaci žáků.

Ve Vranovicích dne 20. 2. 2019
Mgr. Jana Masaříková

01_CHO_2019 02_CHO_2019