+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Naši žáci nejsou lhostejní aneb Den pro pralesy

Naši žáci nejsou lhostejní aneb Den pro pralesy

Na přelomu února a března proběhl na naší škole již druhý ročník Dne bez palmového oleje. Letos jsme se ale nezaměřili jen na problematiku kácení pralesů kvůli palmovému oleji, ale vzali jsme to komplexněji. Cílem bylo přiblížit žákům význam a krásu tropických deštných pralesů tak, aby chápali věci v souvislostech.

Do akce se zapojilo 65 % žáků naší školy, někteří třídní učitelé i rodiče. Nejvíc žáků se zapojilo ze tříd 3. A a 5. A (100% žáků + třídní učitelky), dále pak 86 % žáků 7. A třídy, 85 % žáků 7. B třídy nebo 76% žáků 4. A a 6. A třídy.

Žáci 8. A, 8. B, 7. A a 7. B třídy si v hodinách ekologie nachystali pro své mladší spolužáky spoustu obrazového materiálu, vymýšleli různé aktivity, chystali nástěnky a přinesli i nějaké své plyšáky z domova. Sedmáci pak pomohli při označování výrobků bez palmového oleje v místních potravinách CBA, za což tímto děkuji panu vedoucímu obchodu Patrikovi Mašovi, že nám akci umožnil.

11 10 9

Žáci se mohli seznámit se vzácnými a zajímavými obyvateli pralesa jako je například výborný plavec slon bornejský, smradlavý pták hoacin nebo vodní opice z Bornea – kahau nosatý a mnoho dalších. V některých třídách si mohli žáci poslechnout i zvukovou hádanku, čili měli hádat, komu patří ten který hlas.

1 2 3

Po třídění zvířátek do správného pralesa následovalo třídění obalů od různých čokolád, chipsů a sušenek dle toho, jestli obsahují, nebo neobsahují ve svém složení palmový olej. Děti tak vědí, že si mohou vybrat.

4 5

V další aktivitě se děti snažily zamyslet nad tím, co jsou hlavní příčiny kácení pralesů, dověděly se o jejich nenahraditelném významu pro místní zvířata, rostliny, domorodé kmeny a v neposlední řadě i pro celou naši planetu. Hlavními důsledky kácení pralesů jsou:

  • ztráta druhové rozmanitosti rostlin a zvířat
  • ztráta mokřadů
  • ztráta obrovské biomasy schopné pohlcovat skleníkový plyn CO2 pomocí fotosyntézy
  • oteplování planety
  • ztráta domova pro domorodé kmeny a místní obyvatele
  • přesun srážek a oblastí sucha – změna klimatu
  • přesun zemědělství
  • vysušení krajiny, eroze
  • monokultura, znečištění půdy pesticidy a mnoho dalších.

8

skupinová práce, kresba pralesa, žáci 3. A

Jak se líbila mladším žákům spolupráce s žákyněmi z druhého stupně?

„V pondělí 4. března 2019 probíhala hodina prvouky netradičně. Věnovali jsme se ekologické problematice – kácení tropických deštných pralesů. Výuka tématu probíhala pod vedením paní učitelky Lastomirské, které pomáhala děvčata z ekologie. Dětem byly objasněny příčiny a důsledky kácení pralesů, dozvěděly se, co je to palmový olej. Zábavnou formou probíhaly různé aktivity, např. porovnávání zvířátek z pralesa, třídění potravinových obalů (s obsahem či bez přídavku palmového oleje), video se zvukovými hádankami aj. Děti se dozvěděly spoustu nových informací, byly aktivní.

Za tuto akci druháci paní učitelce i jejím pomocnicím děkují.“ – Mgr. Hnízdová, TU 2. A

A jak se líbila akce starším spolužákům? Tady jsou jejich postřehy:

„bavilo mě, jak děti pracovaly ve skupině, snažily se, pomáhaly si apod.

– poznala jsem nové děti a co umí, co je baví…

– naučila jsem se mnoho nového z přírodopisu

– děti z 3. třídy mě překvapily, že byly pozorné, měly dobré nápady, pořád se smály

– ráda bych to zopakovala, protože mě to bavilo

– děti jsou někdy až moc aktivní, ale dobře si pamatují vše, co se říká kolem

– skupinová práce s dětmi mě bavila, protože jsem se naučila pracovat s menšími dětmi

– tato zkušenost se mi bude hodit při mém budoucím zaměstnání

– sama jsem získala více informací o pralese

– dnešek se mi líbil, bavila mě práce s dětmi, protože většinou byly hodné

– bavila mě práce s dětmi, i když to byl někdy boj, většinou se ale chovaly jako tým a dávaly pozor“

„A velké změny začínají od nejmenších, protože co se naučí, a jaká bude nejmladší generace, to ovlivní budoucí podobu našeho světa ze všeho nejvíce.“

Petr Daniš, ředitel sdružení TEREZA

Více fotografií zde:

https://andilast.rajce.idnes.cz/Den_bez_palmoveho_oleje_-_unor_2019

https://andilast.rajce.idnes.cz/Tyden_bez_palmoveho_oleje_-_oznaceni_vyrobku_v_CBA

Děkuji všem šikovným pomocníkům z řad žáků školy i kolegům za spolupráci.

Koordinátorka EVVO Mgr. Andrea Lastomirská