+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Poděkování za sbírku Život dětem

Poděkování za sbírku Život dětem

Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje dětem, rodičům a zaměstnancům Základní a Mateřské školy, Masarykova 178, Vranovice za účast při sbírce ve školním roce 2018/2019 a finanční částku 5 200 Kč získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.

Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte
proměnit dětské slzy v úsměv.

www.zivotdetem.cz

zivot_detem