+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Pozvánka na den otevřených dveří

Pozvánka na den otevřených dveří

Zveme žáky budoucího 6. ročníku (pro školní rok 2019/2020) a jejich vyučující na Den otevřených dveří, který se koná ve středu 24. dubna 2019.

Přijďte se seznámit se svými budoucími spolužáky, prohlédnout si školu, zasportovat si a zeptat se na vše, co vás zajímá v souvislosti s naší školou.

Pokud i Vy rodiče budete mít zájem o prohlídku školy v odpoledních hodinách a bližší informace, neváhejte mne (zástupkyni ředitele) kontaktovat na některém z těchto telefonních čísel: 519 433 939, 730 151 122.

Další informace se týkají nových žáků, kteří nejsou prozatím žáky ZŠ Vranovice a jejich rodičů:

Chceme Vás požádat o vyplnění formuláře „Žádost o přijetí a přestup žáka 2. stupně“, který přikládáme.
(Pokud jste žáky jiné školy než je ZŠ Přibice a ZŠ Ivaň a máte zájem o naši školu, příslušný formulář najdete v sekci Info a dokumenty, Formuláře, Žádost o přijetí žáka na 2. stupeň).
Vyplněný formulář prosím pošlete po dceři/synovi, kteří je odevzdají při návštěvě naší školy dne 24. dubna 2019 nebo zašlete poštou, případně vhoďte do poštovní schránky školy.
Informativní schůzka pro rodiče se bude konat dne 22. 5. 2019 v 17:00 v budově Masarykova 178 za přítomnosti ředitele školy a budoucí třídní učitelky.
Schůzka se bude konat ve třídě: 9. A (1. patro), zvoňte na ředitelnu.

Jménem pana ředitele Mgr. Jiřího Sliackeho, Ph.D., Vašich budoucích vyučujících a hlavně spolužáků, kteří se na Vás těší

Mgr. Blanka Beňušová, zástupkyně ředitele

Pozvánka na DOD 2019