+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Den Země

Den Země

Den Země jsme si letos připomenuli 26. dubna 2019. Cílem projektového dne bylo získání komplexnějšího náhledu na naši planetu, osvojení si nových dovedností, podpora samostatného učení a propojení praxe s teorií a každodenním životem. Tento projektový den nám umožnil prohlubovat spolupráci s obcí a organizací mimo náš region. Celý projekt byl rozdělen do tří základních okruhů – minulost Země, naše současnost a budoucnost naši planety.

008_Den_zeme

Právě proto jsme oslovili interaktivní muzeum Trilopark z Prahy, které zprostředkovává ucelený pohled na historii života na naší planetě a to všemi smysly. Žáci si mohli prakticky vyzkoušet preparační nástroje a očistit tak model kostry dinosaura a nakonec si odlít sádrovou kopii vyhynulého živočicha. V rámci řešení současných environmentálních problémů v našem blízkém okolí jsme nabídli obci možnost spolupráce na jejich řešení. Žáci školy pod vedením místního vinaře, pana Mrkvici, zalévali místní zeleň ohroženou suchem v naší krajině, pomáhali při výsadbě nové zeleně a podobně. Obec dodala k tomuto účelu pracovní pomůcky a zajistila cisternu s vodou. Ve třetí části jsme se zaměřili na možnosti řešení současných globálních problémů. Náš bývalý žák školy a propagátor minimalistického přístupu k životu, pan Alvin Korčák, nám přiblížil prostřednictvím krátké přednášky se spoustou užitečných i praktických rad a ukázek dobré praxe, jak pomocí jednoduchých změn v našem životě dosáhnout udržitelnější budoucnosti. eoretické znalosti získané ve škole si žáci prohloubili v praxi a získali tak nové zkušenosti a dovednosti, které mohou využít v běžném životě.

007_Den_zeme 006_Den_zeme 005_Den_zeme 004_Den_zeme 003_Den_zeme 002_Den_zeme 001_Den_zeme
Mgr. Lastomirská, Mgr. Lásková
Více fotografií zde: https://andilast.rajce.idnes.cz/Den_Zeme_26._4._2019