+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Biologická olympiáda – jsme třetí nejlepší škola okresu Brno venkov

Biologická olympiáda – jsme třetí nejlepší škola okresu Brno venkov

Biologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a biologie, určená žákům základních středních škol. Jedná se o mimoškolní činnost, jejímž cílem je vyhledávat talenty, rozvíjet jejich nadání, podporovat odborný růst a další vzdělávání v oboru. Žákům se zájmem o daný obor zároveň nabízí účelné využití volného času.

Na letošní biologické olympiádě nás reprezentovala Klárka Němečková z 8. B třídy a Aneta Zugarová z 8. A třídy. Velice zdařile navázaly na úspěchy školy z minulých let. Jsme třetí nejlepší školou okresu Brno venkov. Před námi je jen Gymnázium Židlochovice (již tradičně) a ZŠ Tišnov. Jeden bod dělil Klárku od krajského kola, umístila se na 5. místě. Aneta se obsadila krásné 12. místo z počtu 25 soutěžících. Celkem zápolilo 13 škol (4 gymnázia a 9 ZŠ). Dosažené výsledky tedy považuji za velice krásný úspěch.

Připravit se zodpovědně na biologickou olympiádu vyžaduje spoustu volného času a hlavně odhodlání dotáhnout to až do konce. Jednotlivá soutěžní kola jsou koncipována do dvou částí, teoretické a praktické.

Přípravy začínají již na podzim bádáním v terénu. Každý žák si podle svého zájmu vybere jeden námět a zpracuje jej formou jednoduchého protokolu. Cílem je prověřit schopnost žáků získat, zpracovat a následně zhodnotit zjištěné údaje. Neméně důležitá je formální stránka práce včetně jazykové správnosti a úpravy.

Své praktické dovednosti si pak ověří i při laboratorních úkolech. Laboratorní úkoly jsou většinou orientovány na práci s mikroskopem nebo lupou. Soutěžící mají prokázat dovednost při práci s pomůckami, schopnost pracovat podle předloženého postupu, dokumentovat pozorované přírodniny nebo jejich preparáty nákresy a na základě svých pozorování vyvodit závěry.

Dále je potřeba nastudovat odborný text, který na 70 stránkách zahrnuje učivo základní školy až po devátý ročník, učivo střední až vysoké školy. Víte kupříkladu, co znamenají pojmy podocyt, mixotrofie, tentakule či čočinky? A aby toho nebylo málo, tak musí žáci ještě zvládnout praktické poznávání rostlin, živočichů, hub a nerostů (celkem cca 540 ukázek).

Jak vidíte, příprava na biologickou olympiádu vyžaduje spoustu hodin volného času, naučit se efektivně pracovat s odborným textem, uplatnit a zdokonalovat své praktické dovednosti při badatelské činnosti a v neposlední řadě umět napsat vědeckou práci.

Tímto ještě jednou gratuluji Klárce a Anetě ke krásnému umístění a vzornou reprezentaci naší školy.

Andrea Lastomirská

KA_LOGO