+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Digitální týden

Digitální týden

Letošní digitální týden znovu nabídl dětem větší možnost využívat ICT technologie ve výuce. Tradičně jsme procvičovali, hledali zajímavosti, vytvářeli prezentace. Ze zajímavých odkazů jsme využívali např. https://www.umimenemecky.cz/, https://www.jazyky-online.info/, https://www.helpforenglish.cz/, https://www.pravopisne.cz/, https://www.zsdobrichovice.cz/, týmově si zahráli na https://www.umimeanglicky.cz/. Aktuálně jsme vzhledem k blížícímu se brannému dni využívali soubory materiálů hasičského záchranného systému https://www.hzscr.cz/. Zabývali jsme se ochranou obyvatelstva před radiačním útokem a při použití nebezpečných chemických látek.

Z aplikací jsme využívali program GEOGEBRA – pro konstrukci trojúhelníku, dále rýsování těžnic, výšek a kružnice opsané a vepsané. Žáci se také učili pracovat s již vytvořenými materiály učiva geometrie, včetně výpočtů. Ve fyzice jsme si měřili aplikací tep a skládali obvody, v angličtině objevovali skryté funkce Google překladače, ve výtvarné výchově kreslili s pomocí http://weavesilk.com/, v ekologii natáčeli videa, v tělocviku cvičili podle aplikace Tabata, v technickém kreslení navrhovali vlastní rodinný dům v https://www.homestyler.com/int/home.
A také jsme si hráli. Např. na prvním stupni si děti užily „Honbu za pokladem“.

Úkolem bylo hledat QR kódy k úsloví, v nichž jsou vynechaná vyjmenovaná slova s vynechanými i/y a přepisovat je do „mapy pokladu“ ke správnému úsloví. V matematice
řešily řetězce příkladů a výsledky si zkontrolovaly pomocí QR kódů. S QR kódy si děti ze 3.A v ČJ procvičovaly učivo o slovních druzích a v hodině angličtiny si opakovaly slovní zásobu. Na druhém stupni jsme ani letos nezapomněli na Kahoot nebo AZ kvíz. Novou hrou, která vybízela k pohotovému vyjádření v angličtině, bylo https://explayn.co.uk/.

Ze složitějších aktivit jsme pilotovali příručku pro výuku s Wikipedií, seznamovali se s online slovníky (např. Longman nebo Oxford) a částmi hesel (tiché hlásky, kolokace, idiomy…) nebo jsme ve fyzikálních praktikách využili obyčejné mapy, ve kterých děti porovnávaly dopravu z různých hledisek.