+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Digitální týden

Letošní digitální týden znovu nabídl dětem větší možnost využívat ICT technologie ve výuce. Tradičně jsme procvičovali, hledali zajímavosti, vytvářeli prezentace. Ze zajímavých odkazů jsme využívali např. https://www.umimenemecky.cz/, https://www.jazyky-online.info/, https://www.helpforenglish.cz/, https://www.pravopisne.cz/, https://www.zsdobrichovice.cz/, týmově si zahráli na https://www.umimeanglicky.cz/. Aktuálně jsme vzhledem k blížícímu se brannému dni využívali soubory materiálů hasičského záchranného systému https://www.hzscr.cz/. Zabývali jsme se ochranou obyvatelstva před radiačním útokem a při použití nebezpečných chemických látek.

Z aplikací jsme využívali program GEOGEBRA – pro konstrukci trojúhelníku, dále rýsování těžnic, výšek a kružnice opsané a vepsané. Žáci se také učili pracovat s již vytvořenými materiály učiva geometrie, včetně výpočtů. Ve fyzice jsme si měřili aplikací tep a skládali obvody, v angličtině objevovali skryté funkce Google překladače, ve výtvarné výchově kreslili s pomocí http://weavesilk.com/, v ekologii natáčeli videa, v tělocviku cvičili podle aplikace Tabata, v technickém kreslení navrhovali vlastní rodinný dům v https://www.homestyler.com/int/home.
A také jsme si hráli. Např. na prvním stupni si děti užily „Honbu za pokladem“.

Úkolem bylo hledat QR kódy k úsloví, v nichž jsou vynechaná vyjmenovaná slova s vynechanými i/y a přepisovat je do „mapy pokladu“ ke správnému úsloví. V matematice
řešily řetězce příkladů a výsledky si zkontrolovaly pomocí QR kódů. S QR kódy si děti ze 3.A v ČJ procvičovaly učivo o slovních druzích a v hodině angličtiny si opakovaly slovní zásobu. Na druhém stupni jsme ani letos nezapomněli na Kahoot nebo AZ kvíz. Novou hrou, která vybízela k pohotovému vyjádření v angličtině, bylo https://explayn.co.uk/.

Ze složitějších aktivit jsme pilotovali příručku pro výuku s Wikipedií, seznamovali se s online slovníky (např. Longman nebo Oxford) a částmi hesel (tiché hlásky, kolokace, idiomy…) nebo jsme ve fyzikálních praktikách využili obyčejné mapy, ve kterých děti porovnávaly dopravu z různých hledisek.