+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Přehled školních výletů a jejich hodnocení

Přehled školních výletů a jejich hodnocení

PŘEHLED ŠKOLNÍCH POZNÁVACÍCH VÝLETŮ 2019

třída

termín

místo

1. A

4. 6. 2019

STŘEDISKO Hájenka, Břeclav

(pevnost Boyard + lanové centrum)

2. A

5. 6. 2019

Záchranná stanice Rajhrad

3. A

4. 6. 2019

STŘEDISKO Hájenka, Břeclav

(pevnost Boyard + lanové centrum)

4. A

29. 5. 2019

Pernštejn a zábavný poznávací park EDEN

4. B

29. 5. 2019

Pernštejn a zábavný poznávací park EDEN

5. A

17. 5. 2019

PRAHA

6. A

3. 6. 2019

STŘEDISKO Hájenka, Břeclav

(pevnost Boyard + lanové centrum)

14. 6. 2019

Plutí po řece Dyji na raftech a kánoích (společnost SUNSPORT)

7. A

19. 6. 2019

STŘEDISKO Hájenka, Břeclav

(pevnost Boyard + lanové centrum)

7. B

19. 6. 2019

STŘEDISKO Hájenka, Břeclav

(pevnost Boyard + lanové centrum)

8. A

13. – 14. 6. 2019

Strážnice

8. B

6. – 7. 6. 2019

Rožnov pod Radhoštěm

9. A

16. – 17. 5. 2019

Údolí řeky Doubravy, Krucemburk

Hodnocení výletů

1. A
Školní výlet 1. třídy proběhl bez problémů. Zúčastnilo se 21 žáků.
Program proběhl dle plánovaného harmonogramu. Samotné centrum Hájenka Břeclav je velmi dobře vybaveno pro školní výlety. Výběr aktivit pro děti byl vhodný a děti to velmi bavilo. Všichni žáci také několikrát prolezli „lanáček“, který byl z hlediska bezpečnosti bez závad. Žáci byli ukáznění a nedošlo k žádným potížím.
TU, Romana Nečasová
2. A
Záchranná stanice pro dravé ptáky v Rajhradě.
Výlet proběhl podle plánu. Žáci byli poučeni o bezpečnosti, po celou dobu se chovali ukázněně a dbali pokynů ped. pracovníků.
Vlakem jsme dojeli do Rajhradu. Šli jsme směrem ke klášteru, v jehož blízkosti se Záchranná stanice nachází. V průběhu výukového ekologického programu jsme byli informováni o tom, jakým způsobem můžeme pomoci zvířatům ve volné přírodě. Prošli jsme celou stanici a seznámili jsme se nejen s raněnými ptáky, ale i dalšími zvířaty. Vojta Sopoušek se zde dokonce setkal se srnečkem, kterého do stanice před pár lety předal jeho dědeček z Pouzdřan. Výlet jsme zakončili občerstvením v podobě zmrzliny. Po příjezdu do Vranovic jsme šli na oběd a pak jsme se rozešli. Někteří domů, ostatní do školní družiny. Byl splněn cíl výletu – návštěva zajímavého a poučného místa v okolí bydliště a získání praktických informací z oblasti ekologie.
TU, Eva Hnízdová
3. A
V krásném prostředí valtického lesa byl pro děti připraven dvouhodinový program Pevnost Boyard. Děti, které byly rozdělené do soutěžních týmů, se bavily při plnění úkolů, sbíraly klíče, hádaly hádanky a snažily se získat poklad otce Fura. Jednotlivé aktivity rozvíjely týmovou spolupráci, schopnost rychle se rozhodovat, hrát fair play, ale také unést odpovědnost a dokázat přijmout porážku. Po napínavém soupeření všichni rádi využili nabídky lanového centra, kde se o děti postarali vyškolení instruktoři. Dětem se všechny aktivity velmi líbily, a tak se se šťastnými a spokojenými úsměvy vracely z tohoto pohodového výletu domů.
TU, Yveta Lásková
4. A
Výlet na Pernštejn a do Edenu jsme podnikli 29. května 2019. O Pernštejnu a okolí jsme se toho hodně dozvěděli již o dva dny dříve, kdy nás ve škole navštívil pan Šmíd, kronikář obce Nedvědice, ležící pod hradem. Dopravovali jsme se autobusem, který řídil pan Zajíc, ale protože byla cesta dlouhá, tak jsme se hned po příjezdu nasvačili. Dále jsme absolvovali prohlídku, při které jsme slyšeli legendu o zubrovi, kterého chytil a přivedl před krále uhlíř Věnava. Na tomto území byl za tento hrdinský čin vystavěn hrad Pernštejn. Při prohlídce jsme viděli dvě černé kuchyně, prošli jsme gotickou chodbou a vystoupili jsme až na věž, kde byla čtyři okna s barevnými skly. Každé okno představovalo jedno roční období. Z věže jsme viděli komtesčinu zahrádku. Dále jsme si prohlédli rytířský sál, kde se konaly hostiny. Také zde byla sbírka knih a sbírka přírodovědná.
Po návštěvě hradu jsme autobusem přejeli do několik kilometrů vzdáleného centra Eden. Zde nás čekala také prohlídka, která byla rozdělena do tří částí. V první části jsme se všichni povozili na místních konících, v druhé části jsme se seznámili s panským bydlením a ve třetí jsme viděli, jak se žilo v chudých chaloupkách. Navštívili jsme pazdernu, tkalcovnu, bydlení včelaře, kde byla ochutnávka nejen obvyklého včeličkového, ale také kopřivového a levandulového medu. Potom nás již čekal návrat domů. Všem se výlet líbil.
Adéla Střelcová, třída 4.A
4. B
Ve středu 29. května jsme se vydali na školní výlet. První zastávkou byl hrad Pernštejn. Hradem nás prováděla šikovná paní průvodkyně, která nám pohotově odpovídala na všechny naše dotazy. Mohli jsme nahlédnout do spousty komnat, ve kterých jsme obdivovali nádherné obrazy a výzdobu. Podívali jsme se i na věž, ze které byl nádherný výhled. Moc se nám líbila knihovna a hladomorna. Dozvěděli jsme se také, že hrad nebyl nikdy dobyt .
Po prohlídce hradu nás autobus převezl do centra Eden. V tomto centru jsme se mohli projet na koních, v horácké vesničce jsme pozorovali ukázky dávných řemesel. Viděli jsme, jak se zpracovával v minulosti len, jak se tkalo atd. Některé činnosti jsme si mohli vyzkoušet. Dokonce jsme měli ochutnávku různých druhů medu. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na nákup dárků pro rodiče a sourozence. Výlet se nám líbil a už se těšíme na další.
žáci 4.B
5. A
Cesta vlakem i pražskou dopravou proběhla podle plánu. Spolupráce s agenturou Výuka jinak, se kterou jsme měli smlouvu na prohlídku Pražského hradu, byla výborná, paní průvodkyně příjemná.
V muzeu Karla Zemana si děti zahráli hru – Cesta za pokladem, vypracovali pracovní listy a dostali menší odměnu. Pak jsme přešli do přístaviště na loď, kterou jsme měli 50minutovou projížďku po Vltavě.
Prošli jsme si Karlův most a vydali se zpět na nádraží a cestu domů. Do Vranovic jsme přijeli v 20:43 minut. I když měli žáci rozchod na nádraží, pro většinu si přišli rodiče.
TU, Jana Sedláčková
6.A
Výletu do zatím neprověřené výletové destinace Hájenka Břeclav se zúčastnilo 29 žáků a dva členové pedagogického sboru. Pro cestu do Poštorné jsme zvolili mírně komplikovanou cestu veřejnou dopravou, kdy jsme po cestě vlakem do Břeclavi přestupovali na MHD. Vše však i díky poslušnosti žáků proběhlo v pořádku. Jako největší nedostatek cesty hodnotím cca 200 metrový úsek po frekventované hlavní silnici, který jsme museli absolvovat při cestě ze zastávky MHD na místo konání.
Při komunikaci s H Parkem se zdálo, že cesta vede zadními uličkami a lesem, skutečnost však byla jiná. Hlavní silnici jsme chtěli sami obejít přes areál zahrádek, organizátory z H Parku nám to však nebylo doporučeno, i když to dle mého názoru nebyl velký problém.
Areál se nachází v klidném prostředí lesa s veškerým zázemím včetně příjemné restaurace. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin, ve kterých absolvovali program Pevnost Boyard. Osobně jsem čekal trochu „promakanější“ aktivity (za cenu 180 Kč, osoba), ale děti soutěže evidentně bavily a to je hlavní. Vítězné družstvo získalo poklad a poté si žáci mohli za 110 Kč připlatit vstup do zajímavého lanového centra. Této možnosti využily cca dvě třetiny žáků. Lanový park oproti programu hodnotím velmi kladně. Náročnost mi přišla adekvátní druhému stupni ZŠ, na druhou stranu bylo vše bezpečné.
Po občerstvení jsme opět podstoupili cestu zpět do Vranovic a i přes velké vedro naštěstí vše vyšlo hladce jako při cestě na místo. Takřka všichni žáci si výlet velmi pochvalovali, což mě i trochu překvapilo, ale příjemně!
Výletu splouvání Zámecké Dyje se nakonec z třídy 6.A zúčastnilo 22 žáků a dva pedagogičtí pracovníci. Cesta vlakem z Vranovic do Zaječí a následný přesun dodávkou do Nových mlýnů se odehrál bezproblémově. Na místě nás čekalo převzetí výbavy a vodácká instruktáž na suchu od našich dvou instruktorů.
V devět hodin ráno už jsme na čtyřech raftech vyplouvali na řeku. Počasí bylo od rána horké, takže si děti od začátku užívaly letní radovánky. Hlavní rameno Dyje bylo široké, pravá divočina přišla až po odbočení na Zámeckou Dyji u Bulhar. Úzký zámecký náhon zde hodně meandruje a protéká krásnou přírodou. Koryto lemují spadané stromy od bobrů a každou chvíli spatříme volavku.
Zde je plutí už záživné, protože se rafty musejí vyhýbat spadaným stromům, což přinese nejednu návštěvu vrbičky… Asi ve třech čtvrtinách cesty nás čeká delší pauza s opékáním špekáčků, které dovezlo doprovodné auto, a velká koupačka. Vzhledem k tomu, že děti měly celou dobu na sobě plovací vesty, neměl jsem o ně při hrátkách ve vodě strach.
V jednu hodinu jsme dorazili do Lednice, kde jsme odevzdali výbavu a rozloučili se s našimi instruktory. V půl druhé už jsme nastoupili do autobusu, který nás dovezl do Podivína a odtud už to byl kousek zpět do Vranovic.
Výlet se dle mého mínění (i paní asistentky a žáků) nadmíru povedl. Žáků bylo o poznání míň a navíc nejely „známé firmy“, což se velmi osvědčilo. Děti poslouchaly na slovo a velmi si je také chválili instruktoři. Navíc charakter výletu byl vzhledem k počasí perfektní. Nikomu se nic nestalo a výlet za cenu 490 Kč mohu jen doporučit i ostatním.
TU, Jan Pařík
7.AB
Návštěva areálu Hájenky Břeclav byla perfektním zakončením školního roku. Program se uskutečnil v klidném prostředí valtického lesa, s kvalitním zázemím pro soutěžící. První částí byla Pevnost Boyard. Plnili jsme úkoly, hádanky otce Fura, sbírali klíče a indície. Instruktoři nápaditě rozdělili děti do barevných týmů. Všichni spolupracovali, radili si a povzbuzovali se k výkonům. Následovaly dvě náročné trasy lanového centra, modrá a červená. Vše bylo skvěle jištěno a zorganizováno. Dokud stačily finance, dokupovali si i další atrakce, úspěch měla zaslouženě mega houpačka.
Během programu se obě třídy propojily a navzájem si pomáhaly. Počasí i doprava pana Vranešice klaply na 100%. Hájenka může dle reakcí hráčů očekávat další nájezd dětí spolu se svými rodiči. Cena za program byla 180 Kč, za lanové centrum 110 Kč. Aktivity v lanovém centru můžeme jen doporučit, děti si takový den báječně užijí.
TU, Jana Masaříková, Svatava Odložilíková
8.A
Školní výlet třídy 8.A se odehrál v malebném prostředí slovácké Strážnice ve dnech 13. a 14. června 2019. Ubytování v chatičkách v kempu ušlo, jídlo bylo nadmíru chutné a pobyt na sousedním koupališti s toboganem přímo skvělý. Výsledný dojem z návštěvy skanzenu kazilo jen úděsné vedro. Kromě stop po silném slunečním záření a štípanců od komárů a podobné havěti se vrátili účastníci výletu naprosto v pořádku. Velký podíl na tom má bezpochyby k tomu speciálně ustanovený zdravotník, který obětavě Panthenolem ošetřoval jejich opálená těla. O jejich velké spokojenosti s výletem svědčí i následně provedený třídní dotazník. Z něho mj. vyplynul i požadavek na školní výlet v příštím školním roce – jet ještě dál a na delší, alespoň na 3 dny.
TU, Dagmar Černá
8.B
Výlet ve dnech 6. – 7. 6. proběhl v klidné atmosféře. Děti navštívily sportovní centrum, kde si vyzkoušely např. lanové překážky a trampolíny a doslova překonávaly své možnosti. Následující den zhlédly část rožnovského skanzenu, částečně s výkladem a názornými ukázkami tehdejší práce v kovárně, pile a mlýně. Ve zbývajícím čase navštívily také výstavu Malovaná jizba.
V ubytovacím centru Camping Rožnov jsme společně hráli karetní a míčové hry.
Z celého výletu se dětem nejvíce líbily aktivity v Gibon parku, kde si i přikupovaly další atrakce, a vyjádřily se, že další výlet bychom mohli strávit opět v Rožnově.
TU, Ludmila Kovaříková
9.A
Letos jsme se těšili na pěší turistiku krásným údolím řeky Doubravy. Ubytovaní jsme byli v rekreačním středisku Štíří důl v Krucemburku. Počasí nám ale nepřálo. Díky vydatným dešťům byl terén značně mokrý a hlavně kluzký. Zvolili jsme teda alternativu a po ubytování jsme se vydali k okolnímu rybníku Řeka, pak pěšky do Ždírce na Doubravou. Jelikož jsme cestou trochu zmokli, všichni jsme uvítali místní Bowling bar, kde jsme se usušili, napapali, dali si teplý čaj a zahráli si bowling. Po návratu na ubytování a po opravdu skvělé a vydatné večeři jsme se pak zdržovali hlavně ve společenské místnosti, fandili jsme hokejistům v čele s naší Bětkou, hráli karty a všichni svorně popíjeli teplý čaj. Na zpáteční cestě domů jsme si ještě zahráli dvě hry v Laser aréně na Hybešové ulici v Brně. Domů jsme se vraceli správně unavení, ale plní zážitků. Žáci se během celého výletu chovali velice slušně a kamarádsky. Prostě rodinná pohoda. Bylo vidět, že jsou sehraná parta.
TU, Andrea Lastomirská
————————————————————————————————————————-
Fotografie z výletů hledejte na stránkách jednotlivých tříd.
Z výše uvedených zápisků je patrné, že všechny školní poznávací výlety se vydařily (přes nepřízeň počasí – vydatné deště na jedné straně a úmorná vedra na straně druhé) a všichni účastníci si je užili, vrátili se se zážitky, zdraví a už se těší na výlety v závěru příštího školního roku.
Děkujeme pedagogům za organizaci a dohled nad dětmi a přejeme všem krásné pohodové prázdniny.

Za ZŠ a MŠ Vranovice Blanka Beňušová