+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Volby do školské rady 2019

Volby do školské rady 2019

Na konci měsíce června 2019 proběhly volby do Školské rady Základní školy a Mateřské školy Vranovice. Dne 20. 6. volili své tři zástupce pedagogové, dne 24. 6. byly sečteny hlasy v tajné volbě tří zákonných zástupců nezletilých žáků. Volba zástupců pedagogů proběhla tajnou volbou na poslední pedagogické radě školy, které se účastnilo 18 pedagogů. Zákonní zástupci nezletilých žáků vybírali z celkem 7 kandidátů a odevzdáno bylo celkem 146 platných hlasovacích lístků (na každém lístku se označoval vždy jen jeden kandidát). Na následující 3 roky funkčního období Školské rady byli zvoleni:

  • Za pedagogy: Mgr. Yveta Lásková, Mgr. Romana Nečasová, Mgr. Petra Stejskalová
  • Za zákonné zástupce nezletilých žáků: Štěpánka Horká, Bc. Šárka Novotná, Erika Suchánková
  • Za zřizovatele byli jmenováni: Ing. Jan Helikar, Jana Hladká, Mgr. Iva Rapcová

V novém složení se Školská rada poprvé sejde na začátku školního roku 2019/2020.

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
ředitel školy

Volby do Školské rady 2019