+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Začínáme 2. září v 7.55

Začínáme 2. září v 7.55

Školní rok 2019/20 bude zahájen v pondělí 2. září v 7:55.

  • Třídy 1. A, 1. B, 2. A, 3. A a 4. A v budově U Floriánku.
  • Ostatní třídy (5. – 9.) v hlavní budově Masarykova.
  • 1. den (pondělí) budou žáci ve škole 1 vyučovací hodinu.
    V úterý a ve středu budou mít žáci 1. stupně 4 vyučovací hodiny (vyučování do 11:30)
    a žáci 2. stupně 5 vyučovacích hodin (vyučování do 12:25).
    Ve čtvrtek 5. 9. 2019 se žáci zúčastní výukového programu Seiferos a dále se pak budou učit podle rozvrhu vyučovacích hodin. Výuka končí tento den nejpozději v 13:15.
  • Školní družina bude v provozu od 2. 9. 2019, včetně ranní družiny, na budově U FLORIÁNKU.

Těšíme se na Vás, naše žáky,
kolektiv vyučujících a dalších pracovníků školy.