+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Jak jsme zahájili nový školní rok

Jak jsme zahájili nový školní rok

Jako by nás začátek nového školního roku nechtěl nechat zapomenout na uplynulý čas letních dnů a prázdnin. Letní vzduch, vonící po dálkách a dobrodružství, naplňoval každičký kout a slunce svítilo na cestu všem, kteří výletní batohy vyměnili za školní brašny a výbavu na plovárnu za učebnice a sešity. Snad jen svačiny zůstaly na svém místě…
U nás ve Vranovicích se školní brána poprvé otevřela pro 30 prvňáčků, které na jejich výpravě za poznáním budou doprovázet paní učitelky Sedláčková a Vydrová. Spolu s nimi se za svým cílem – první třídou – vydalo 12 nadšených dobrodruhů, dětí přípravné třídy, kterou naše škola v letošním roce otevřela. Jejich průvodkyní bude paní učitelka Kordulová. A zapomenout nemůžeme ani na 39 šikovných námořníků, kteří opustili bezpečné vody svých domácích přístavů, aby se vydali objevovat radost a zábavu do mateřské školy. O ten nejlepší vítr do plachet se jim pak budou starat všechny paní učitelky z naší mateřské školy.

První den v 1. A

První den v 1. A

Změnu ve školním životě přinesl nový školní rok i do řad letošních páťáků, kteří přenechali své třídy v budově 1. stupně na ulici U Floriánka prvňáčkům a sami zakotvili v budově na ulici Masarykova. Za tuto vstřícnost patří jim i paním učitelkám nezpochybnitelné díky! Naše řady dále rozšířili noví žáci šestých tříd ze základních škol v Ivani a Přibicích, kteří projevili naší škole důvěru a společně s našimi loňskými páťáky, paní učitelkou Lastomirskou a panem učitelem Kuřímským odstartovali druhou etapu svého vzdělávání na základní škole.

První_den_v 1 . B

První den v 1 . B

Naší základní školu tak bude v letošním školním roce navštěvovat celkem 303 žáků, z nichž 143 se bude vzdělávat v sedmi třídách na 1. stupni, 148 se bude vzdělávat v sedmi třídách na 2. stupni a 12 dětí je zařazeno v přípravné třídě. Mateřskou školu potom bude v pěti třídách navštěvovat 106 dětí.

První den v přípravné třídě

První den v přípravné třídě

Krásný dárek k novému školnímu roku dostali naši žáci, navštěvující školní družinu. V zrekonstruované budově bývalého 1. stupně a školní jídelny, fungující nyní jako Vzdělávací centrum s knihovnou a pobočkou Základní umělecké školy Pohořelice, se pro ně otevřely dvě nově vybavené třídy – 1. a 2. oddělení školní družiny. Vychovatelky školní družiny paní Kneblová a paní Zedníčková, ve spolupráci s panem správcem Celnarem a dalšími pomocníky, jim připravili krásné prostředí, ve kterém si hrát bude prostě radost. Díky tomu, že školní družina a pobočka ZUŠ Pohořelice sídlí v jedné budově, zjednoduší se i docházení našich žáků do odpoledních kroužků. Školní družina má navíc k dispozici nové hřiště s umělým povrchem, které bylo vybudováno přímo ve dvorním traktu Vzdělávacího centra. Škola tak, snahou svého zřizovatele obce Vranovice, získala nejen nový, moderní prostor, ale také funkční a efektivní prostředek zájmového vzdělávání svých žáků.

Prostory nové školní družiny

Prostory nové školní družiny

Ať se nám všem v novém školním roce daří dosahovat svých cílů a ať z nich máme zaslouženou radost a užitek!

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
ředitel školy